Lai nodrošinātu jauna radio monitoringa torņa izbūvi, valsts pārziņā tiks pārņemts 300 kvadrātmetrus liels zemesgabals Grobiņas novadā, šodien lēma valdība, ziņo LETA.

Kā skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sekmīgai radio monitoringa nodrošināšanai valstī VAS "Elektroniskie sakari" ir izveidojusi vienotu automatizētu radiofrekvenču spektra monitoringa sistēmu atbilstoši starptautiskajām prasībām un rekomendācijām.

Nepārtrauktam radiofrekvenču spektra radio monitoringam un informācijas iegūšanai par elektromagnētisko situāciju visā valstī, ir izveidoti vairāki monitoringa punkti Latvijas lielākajās pilsētās un viens no tiem atrodas Liepājā, Brīvības ielā 93, maksātnespējīgā uzņēmuma "KVV Liepājas metalurga" teritorijā.

Tomēr VARAM konstatējis, ka Liepājā esošais tornis ir izvietots citai personai piederošā ēkā saskaņā ar nomas līgumu, taču minētajai personai ir aktuāls maksātnespējas process, kas radot draudus turpmākai sekmīgai Liepājas radio monitoringa punkta darbībai.

Ņemot vērā minēto, valsts iestāde ir konstatējusi nepieciešamību izveidot jaunu monitoringa punktu Liepājas apkārtnē, kas būtu neatkarīgs no trešo personu ietekmes.

Līdz ar to, 2017.gadā "Elektroniskie sakari" nosūtīja Grobiņas novada domei vēstuli ar lūgumu izskatīt iespēju piešķirt daļu zemesgabala jauna torņa izbūvei.

Izskatot institūcijas lūgumu, dome nolēma atdalīt no pašvaldībai piederošā īpašuma zemes gabalu 300 kvadrātmetru platībā, un izveidot jaunu īpašumu, tam piešķirot nosaukumu "Masti".

Atbilstoši Grobiņas novada teritorijas plānojumam zemesgabals atrodas funkcionālajā zonā "Tehniskās apbūves teritorijas."

Lēmums paredz īpašumu nodot valsts pārziņā bez atlīdzības.