Noslēgusies iedzīvotāju aptauja par Jaunliepājas kanālmalas iespējamo attīstību. Kopumā saņemti 209 iedzīvotāju viedokļi, kurā praktiski visi aptaujātie atbalsta Jaunliepājas daļas pie Tirdzniecības kanāla vēsturisko ielu struktūras atjaunošanu, izveidojot publisku piekļuvi ostmalai. Saņemtie iedzīvotāju vērtējumi un priekšlikumi tiks nodoti turpmākajai teritorijas lokālplānojuma izstrādei, informē Liepājas pilsētas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Visaktīvāk savu viedokli izteikuši iedzīvotāji no Vecliepājas un Jaunliepājas, uz ko iecerētās pārmaiņas attieksies vistiešāk. Viedokli izteikuši iedzīvotāji arī no citiem pilsētas mikrorajoniem – Karostas, Ezerkrasta, Dienvidrietumu mikrorajona, Laumas mikrorajona, kā arī no Dienvidkurzemes novada.

Praktiski visi (99%) atbalsta Jaunliepājas daļas pie Tirdzniecības kanāla vēsturisko ielu struktūra atjaunošanu, izveidojot publisku piekļuvi ostmalai. Viens respondents ir pret šo ieceri.

Visvairāk aptaujāto vēlas redzēt pastaigu, izklaides un atpūtas vietas (vidēji 23% aptaujāto), atstājot vietu arī uzņēmējdarbībai (15%). Aptuveni tikpat daudz, cik gribētu tur makšķerēt, uzskata, ka tur varētu arī dzīvot – ap 5% no iesniegtajiem viedokļiem.


“Ļoti daudzi aptaujā dalījušies savām idejām, sirsnīgi un personīgi teiktiem komentāriem un piezīmēm – par to paldies! Priecē, ka ļaudīm nav vienalga, tie domā līdzi, sapņo, redz savā skatījumā. Tas ir svarīgi gan pilsētniekiem, gan profesionāļiem – būt pārliecinātiem, ka domā līdzīgi, dara kopīgi vajadzīgu darbu. “Rīt uz brokastlaiku" pārmaiņu gan vēl nebūs. Pilsēta mainās lēni – to varam redzēt pēc pretējā krasta – Vecās ostmalas. Tā tika atvērta jau divtūkstošo gadu sākumā, turpina attīstīties jau 20 gadus un droši vien nekad nebūs īsti gatava – kā neviena pilsēta. Visvairāk ceru, ka šī ostmalas rajona pārmaiņām būs ietekme uz visu Jaunliepāju, padarot to par modīgu un iekārotu vietu, kur dzīvot. Tas kopumā saskan arī ar plānojuma uzdevumā ieliktajiem mērķiem,” norāda Liepājas pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs.

Šobrīd tiek sagaidīti un apkopoti visu institūciju nosacījumi lokālplānojuma izstrādei, ja nepieciešams, atbilstoši  koriģējot darba uzdevumu. Tiem tiks pievienoti arī iedzīvotāju priekšlikumi. Pēc tam tiks sludināts iepirkums lokālplānojuma izstrādei.

Lai veicinātu Jaunliepājas daļas pie Tirdzniecības kanāla attīstību, 2022.gada 10.novembra Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēdē apstiprināts lēmums izstrādāt teritorijas lokālplānojumu. Lokālplānojuma darba uzdevums paredz pēc iespējas atjaunojot apkaimes vēsturisko ielu struktūru, atverot to savienojumus ar kanālmalu un paredzot tādus apbūves un iekārtojuma veidus, kas orientēti uz iespējami daudzveidīgu, ilgtspējīgu un publiski pieejamu izmantošanu, tostarp izskatot iespēju attīstīt mājokļu apbūvi.

Pēc plānojuma 1. redakcijas izstrādes notiks publiskā apspriešana.