Apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus un izvērtējot citus apstākļus, Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) nolēmusi konceptuāli atbalstīt viena melnalkšņa, kas aug Klaipēdas ielā 83A, ciršanu, taču noteikusi zaudējumu atlīdzību 237,08 EUR apmērā par bioloģiskās daudzveidības samazināšanu – tā  būs jāsamaksā elektromobiļu uzlādes stacijas projekta ierosinātājam, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

No 12. līdz 21. februārim ikviens interesents bija aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis bija noskaidrot sabiedrības viedokli par melnalkšņa likvidēšanu Klaipēdas ielā 83A. Šeit ir plānots izbūvēt jaunu elektrisko automašīnu uzlādes staciju, nodrošināt tās elektroapgādi, apgaismojumu, kā arī – autostāvvietu diviem elektromobiļiem.

Būvprojekta izstrādātājas SIA "DAINA EL" pārstāvis bija vērsies AUK ar lūgumu atļaut nocirst vienu koku, kas traucē īstenot uzlādes stāvvietas izbūvi. Atbilstoši normatīvajam regulējumam AUK lēma vispirms rīkot publisko apspriešanu.

Publiskajā apspriešanā viedokli ir izteikuši četri respondenti – viņi neatbalsta koka likvidēšanu.

Melnalkšņa stumbra apkārtmērs 1,30 m augstumā no sakņu kakla ir 1,09 m. Kokam ir brīvi augošs vainags, koks ir vesels, bez bojājumu pazīmēm, taču – nav īpaši aizsargājams vai kādas īpaši aizsargājamas sugas dzīvotne, kā arī neatrodas īpaši aizsargājamā teritorijā.

Līdz ar to AUK secināja, ka šī koka nociršana nav pretrunā normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

AUK papildus izvērtēja arī citus apstākļus, piemēram, būvniecības ieceres ieguvumus utt., līdz ar to aptaujas rezultāti bija tikai viens no vairākiem kritērijiem lēmuma pieņemšanā.

Melnalkšņa ciršanu ir atļauts veikt pēc zaudējumu atlīdzības samaksas un tad, kad būvatļaujā būs izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.