No 28.jūlija līdz 10.augustam ikviens aicināts izteikt viedokli apspriešanā par SIA "CORE" sagatavoto Liepājas pilsētas pludmales teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.

Plānošanas dokuments "Tematiskais plānojums "Liepājas pilsētas pludmales attīstība"" šobrīd ir izstrādes stadijā, tāpēc no 28.jūlija līdz 10.augustam ikviens interesents var izteikt savu viedokli un priekšlikumus par Liepājas pilsētas pludmales teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, iesniedzot aizpildītas aptaujas anketas Būvvaldē, Rožu ielā 6, darba laikā – no pulksten 8.30 līdz 17.00.

Aptaujas anketas ir pieejamas gan papīra formātā – Būvvaldē, gan arī elektroniski www.liepaja.lv, informē sabiedrisko attiecību speciālists Liepājas pilsētas būvvalde Aigars Štāls.
 
Projektētāja SIA "CORE" sagatavotie grafiskie un paskaidrojošie materiāli par tematisko plānojumu "Liepājas pilsētas pludmales attīstība" pieejami www.liepaja.lv.