Liepājas poļu sabiedrībai bija svētki – poļu sieviešu klubs „Vanda” uzņēma viesus, poļus no Tukuma poļu biedrības.

Tukumnieki Liepājā viesojās biedrības „Vanda” projekta „Liepājas un Tukuma II poļu draudzības dienas” ietvaros, portālu informēja biedrība.

Abu biedrību tikšanās jau veidojas par tradīciju, jo pagājušā gadā liepājnieki viesojās Tukumā, kur notika „Liepājas un Tukuma I poļu draudzības dienas”. Šoreiz viesiem tika izrādīta mūsu pilsētas panorāma no putnu lidojuma, no Svētās Trīsvienības katedrāles torņa. Tāpat viesiem bija patiesa interese redzēt Karostu, ko arī izdevās lieliski apskatīt biedrības vadītājas, pilsētas zinātājas un patriotes Ritas Rozentāles vadībā. Rādot citiem Karostas pērles, pieņemas spēkā apziņa, cik daudz brīnišķīgu vietu ir mūsu pilsētā, un, stāstot citiem par savām mājām, pieaug sava piederības sajūta un lepnums par Liepāju.

Kopā ar viesiem apmeklējām arī koncertu pie Gulbju dīķīša. Īpaši interesants tukumniekiem likās „Kultūras tramvajs”.

Kopīgais draudzības vakars bija veltīts atmiņām par Baltijas ceļu pirms 25 gadiem, kura dalībnieki bija daudzi no klātesošajiem. Viens no tikšanās galvenajiem mērķiem bija kopīgas sadarbības stratēģijas pārrunāšana, jo mūsu biedrību darbībās ir daudz kopīgu iezīmju, kas ļautu veidot vienotus sadarbības projektus. Kopīgi dziedātās poļu dziesmas pieskandināja visu Kungu ielas kvartālu.

Nākamais rīts sākās ar poļu bibliotēkas apmeklējumu, kas ir Liepājas poļu lielākais lepnums un aptver vairākus tūkstošus sējumu poļu valodā, sākot no 19.gadsimta sākuma izdevumiem.

Dalīts prieks ir dubults prieks – tā arī viesiem tika iedota līdzi kaste ar grāmatām, kur bija gan daiļliteratūra, gan poļu valodas mācību grāmatas.

Prieks par atzinīgiem vārdiem, ka daudz kur ir būts un daudz kas redzēts, bet tādi iespaidi, kādi gūti Liepājā, ir tik dziļi sirdis aizkustinoši un neatkārtojami. Milzīgs prieks un gandarījums par kopā pavadīto laiku, par iepazīto pilsētu, bet īpašu prieku un vienreizīgumu notikušajam deva tas, ka divas dienas kopā bija savējie, satikās divās pilsētās dzīvojoši poļi, kuru sirdis vibrē vienotā, dziļi gēnos mītošā Polijas ritmā.

Projekts tika realizēts ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO finansiālu atbalstu projektu konkursa  „Iesaisties Kurzemē” ietvaros.