Piektdien, 8.aprīlī, Tronheimā, Norvēģijā, noslēdzās Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) sadarbības partneru rīkoto apmācību otrā daļa par dizaina domāšanu, kuru vadīja Norvēģijā vadošā produktu attīstības uzņēmuma "Inventas" pārstāvji. Dizaina domātāju titulu ieguva četri ZIIC darbinieki, informē ZIIC projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja Laura Grundmane.

Tronheimas zinātnes centrā pie eksponātu izveides strādā eksperti, kuri vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar interaktīvu, izglītojošu un dažkārt pat izaicinošu eksponātu izveides. Tomēr arī šie speciālisti atklāj, ka ir jāspēj tikt līdzi gan straujai tehnoloģiju attīstībai, gan jārada jaunas metodes, kā izglītot zinātnes centra apmeklētājus. Vienam tā būs interaktivitāte, citām gaismu vai skaņas spēle, bet vēl kādam sarežģīts uzdevums, kas veicinās aizrautību un vēlmi iepazīt STEM un vides zinātņu jomas.

Pirmajās mācībās Tronheimā ZIIC eksperti apguva praktiskas metodes, kā iepazīt un izprast zinātnes centra mērķauditoriju un to vēlmes apmeklējot centru, bet šajā mācību reizē tika pilnveidotas arī prasmes instalāciju prototipu izveidē, mērķu definēšanā un testēšanā. Mācību laikā izveidotos prototipus testēja arī internacionālas skolas skolēni, kas deva iespēju skaidrāk analizēt paveikto, lai sasniegtu lietotāju vēlmēm vēlamo rezultātu.

Tronheimas speciālistu vadītajās lekcijās tika skaidrots gan par instalāciju interaktivitāti un mijiedarbošanos ar apmeklētāju, gan sniegts ieskats par komandas darba nozīmīgumu, kā veidot darba grupu tā, lai pēc iespējas produktīvāk notiku izvirzīto mērķu sasniegšana. Projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros Dabas mājā tiek attīstītas 15 interaktīvas instalācijas, tāpēc iedvesmojošajās un praktiskajās mācībās iegūtās zināšanas tiks izmantotas ekspozīcijas attīstībā.

Brauciens tiek realizēts projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" īstenošanas ietvaros, kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām 754 327,40 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,60 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.