Visas ģimenes, kurās bērns jaunajā mācību gadā 1.septembrī uzsāks mācības pirmajā klasē kādā no Liepājas vispārējās izglītības iestādēm, var saņemt svētku pabalstu 30 eiro apmērā. Pabalsts tiek piešķirts neatkarīgi no bērna deklarētās dzīves vietas, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim no 1. septembra līdz 15. oktobrim jāaizpilda iesnieguma veidlapa. To var izdarīt divos veidos:
• elektroniski, aizpildot pieteikumu pašvaldības vienotajā pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv (anketa ir aktīva no 1. septembra). Lai aizpildītu anketu,  nepieciešams pieslēgties sistēmai ar internetbankas autentifikācijas rīkiem: Smart ID vai kodu kalkulatoru;
• izglītības iestādē, aizpildot rakstisku iesniegumu papīra formātā, kurš pieejams skolā.

Pabalstu vecāki savā iesniegumā norādītajā bankas kontā saņems mēneša laikā kopš iesnieguma iesniegšanas.

Liepājas skolās šogad uzsāks mācības vairāk nekā 740 pirmklasnieku, arī no citām pašvaldībām. Pirmklasnieka pabalsta izmaksai no Liepājas pašvaldības budžeta atvēlēti 24 000 eiro.

Papildus, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem sagādāt visu nepieciešamo skolai uzsākot jauno mācību gadu, pašvaldības noteiktās ģimenes, tajā skaitā visas daudzbērnu ģimenes, akcijā "Skolas soma" var saņemt pabalstu 20 eiro apmērā par katru bērnu, sākot no 2. klases.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā var zvanīt uz Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļu pa tālruni 63489674.