Piektdien, 3.septembrī, Liepājā viesojās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārstāvji un tikās ar Liepājas valstspilsētas domes, pašvaldības izpilddirekcijas vadību un izglītības nozares speciālistiem, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Tikšanās laikā tika apspriesti dažādi jautājumi par aktuālo situāciju izglītības jomā pilsētā, piemēram, skolu tīkla optimizāciju, pedagogu vakanču problemātiku, Dienvidkurzemes metodiskā darba atbalsta centra darbību, sporta infrastruktūras nepietiekamību izglītības satura kvalitatīvai īstenošanai, kā arī tika pārrunātas Liepājas Universitātes attīstības perspektīvas un diskutēts par citiem Liepājas pilsētai būtiskiem izglītības nozares jautājumiem.

Pēc sarunas domē komisijas locekļi devās uz Liepājas Universitāti apspriest plānotās izmaiņas saistībā ar grozījumiem Augstskolu likumā, kā arī pēcpusdienā ieplānots Liepājas Valsts tehnikuma apmeklējums, lai iepazītos ar Izglītības iestādes gatavību jaunajam mācību gadam, pārrunātu aktualitātes profesionālajā izglītībā, tai skaitā kontekstā ar plānotajiem grozījumiem Profesionālās izglītības likumā.