Par izciliem sasniegumiem valsts centralizētajos eksāmenos Tomam Mārtiņam Smilgam  13. jūlija domes sēdē piešķirta naudas balva 1500 eiro apmērā.

Oskara Kalpaka Liepājs 15.vidusskolas absolvents, 12. klases absolvents Toms Mārtiņš Smilga valsts centralizētajos eksāmenos uzrādījis izcilus sasniegumus, iegūstot vidējo procentuālo kopvērtējumu 88%. Visaugstākais kopvērtējums Tomam ir angļu valodas eksāmenā (92%), latviešu valodā tas bijis 87 %, bioloģijā 86 %, matemātikā – 85%.

Kā uzsver Oskara Kalpaka Liepājs 15.vidusskolas direktors Gints Ročāns, Toms Mārtiņš Smilga skolas laikā bijis viens no aktīvākajiem debašu kluba dalībniekiem, Latvijas mērogā iegūstot 1. vietu debatēs angļu valodā. Viņš arī aktīvi darbojies skolas līdzpārvaldē, rīkojot dažādus labdarības pasākumus. Toms nākotnes nodomi saistīti ar medicīnu – viņš izvēlējies studijas P.Stradiņa Universitātē.
Domes sēdē Tomu Mārtiņu Smilgu svinīgi sveica Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis, kā arī Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere.

Naudas balva Tomam Mārtiņam Smilgam piešķirta saskaņā ar atbilstību Liepājas pilsētas domes 2013.gada 21.marta nolikuma "Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju" prasībām. Kā nolikumā noteikts, par izciliem sasniegumiem valsts centralizētajos eksāmenos, beidzot 12.klasi un iegūstot visaugstāko zināšanu novērtējumu ne mazāk kā 85% valsts obligātajos centralizētajos eksāmenos, paredzēta pašvaldības naudas balva 1500 eiro apmērā (pirms nodokļu nomaksas).

Liepājas pašvaldība jau kopš 2013.gada finansiāli motivē teicamniekus un mācību olimpiāžu uzvarētājus, lai veicinātu jauno talantu izaugsmi un attīstību. Par starptautiskās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos iegūto atzinību paredzēta naudas balva 100 eiro, par 3.vietu – 150 eiro, 2.vietu – 200 eiro, 1.vietu – 250 eiro. Par dalību starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs paredzēta naudas balva līdz 550 eiro.