No 21.jūnija līdz 1.jūlijam Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) noritēs vasaras izlaidumi, kuros diplomu saņems 1153 bakalaura un maģistra studiju programmu absolventi no astoņām fakultātēm, Ārvalstu studentu nodaļas un RSU Liepājas filiāles. Izlaidumi noritēs klātienē RSU aulas pagalmā līdzās Iedvesmas parkam un Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē, bet absolventu sveicēji aicināti sekot izlaidumiem līdzi arī tiešsaistē RSU mājaslapā, informē RSU mediju attiecību vadītāja Nora Gediņa.

Starp šīs vasaras RSU absolventiem ir 812 medicīnas un veselības aprūpes students, to skaitā 45 Liepājas filiāles un 195 ārvalstu studenti. Diplomus saņems arī 341 sociālo zinātņu studenti, kuru skaits, salīdzinot ar pērno gadu, palielinājies teju par 10%.

Izlaidumu maratonu otrdien, 21.jūnijā, pulksten 14 atklās RSU Liepājas filiāle. Šovasar tās diplomu saņems 20 māszinību absolventi, 13 ārsta palīgi un 12 ārstnieciskie masieri. RSU Liepājas filiāle ir vienīgā augstskola Kurzemes reģionā, kas jau vairāk nekā 75 gadus piedāvā izglītību veselības aprūpē.

Nedēļu vēlāk izlaidumi turpināsies Rīgā. Otrdien, 28.jūnijā, pulksten 11 izlaidumu svinēs 134 Komunikācijas fakultātes absolventi, tostarp 39 multimediju komunikācijas eksperti, 26 psihologi, 17 sabiedrisko attiecību bakalauri un 14 maģistri, 14 sociologi, kā arī kopskaitā 22 veselības komunikācijas speciālisti, žurnālisti, fotogrāfi un mediju studiju eksperti. Plkst. 15.00 izlaidumu svinēs Farmācijas fakultāte, kuru šovasar beidz 31 jaunais farmaceits, un Rehabilitācijas fakultāte, kuras absolventu rindās ir 114 dažādu jomu funkcionālie speciālisti. Starp tiem visvairāk ir jauno fizioterapeitu (56), audiologopēdu (17), ergoterapeitu (12), uztura speciālistu (9), kā arī 15 rehabilitācijas un fizioterapijas maģistru un pieci ortozētāji-protezētāji.

Trešdien, 29.jūnijā, pulksten 11.00 savus 126 absolventus suminās Eiropas studiju fakultāte. Starp tiem visvairāk ir starptautisko attiecību bakalauru (34) un maģistru (20), starptautiskā mārketinga un reklāmas (19), reģionālās politikas un pārvaldības (13), kā arī starptautiskā biznesa un ilgtspējīgas ekonomikas (11) speciālistu. Fakultāti šovasar absolvē arī 29 jaunie politoloģijas bakalauri, starta uzņēmējdarbības vadītāji, starptautiskā mārketinga un biznesa vadības maģistri, kā arī angliski īstenotās programmas International Governance and Diplomacy beidzēji. Plkst. 15.00 izlaidumā pulcēsies daudzskaitlīgs RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes absolventu pulks, kuru 11 dažādās programmās šovasar beidz 193 speciālisti. Visvairāk starp fakultātes absolventiem ir māszinību, sabiedrības veselības un sociālā darba bakalauru un maģistru. Tāpat absolventu rindās šovasar ir vecmātes, veselības vadības, psiholoģijas, supervīzijas un uzturzinātnes speciālisti.

Ceturtdien, 30.jūnijā, pulksten 11.00 savus absolventus sveiks Zobārstniecības fakultāte, kuru šogad beidz 33 zobārsti un 15 zobu higiēnisti. Savukārt pulksten 15.00 stafeti pārņems Juridiskā fakultāte ar 56 tiesību zinātnes bakalauriem un 25 maģistriem.

Izlaidumu maratonu piektdien, 1.jūlijā, noslēgs mediķi. Plkst. 11.00 tiks sumināti RSU Medicīnas fakultātes 186 jaunie ārsti, bet pulksten 15.00 - Ārvalstu studentu nodaļu absolvējošie 150 ārsti un 45 zobārsti.

Paredzēts, ka izlaidumos jaunos speciālistus sveiks ne tikai RSU un fakultāšu vadība, bet video un klātienes formātos arī valsts amatpersonas, darba devēju pārstāvji un citi viesi.