Šogad pašvaldība plāno noslēgt 42 līgumus ar citām pašvaldībām par 535 audzēkņiem, tajā skaitā 499 izglītojamajiem, kas mācās skolās, un 36 pirmsskolas iestāžu audzēkņiem, kuri apmeklē Liepājas pašvaldības izglītības iestādes, bet kuru deklarētās dzīvesvietas adrese ir citu pašvaldību administratīvajā teritorijā.


Savukārt ar 38 pašvaldībām tiks slēgti līgumi par kopumā 465 audzēkņiem (378 izglītojamie skolās, 87 – pirmsskolās), kuru deklarētās dzīvesvietas adrese ir Liepājas pašvaldības teritorijā, bet kuri izglītojas citu pašvaldību izglītības iestādēs.


Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību bērniem, ieņēmumi tiek novirzīti izglītības nozares papildu finansēšanai.


2021. gadā plānotie ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem ir 293 936 eiro.

Vidējās izmaksas 2021. gadā uz vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādēs ir 36,71 eiro, pirmsskolas izglītības iestādēs – 173,73 eiro.

Vidējās izmaksas 2020. gadā no 1. septembra līdz 31. decembrim uz vienu izglītojamo: vispārējās izglītības iestādēs bija 36,27 eiro, bet pirmsskolas izglītības iestādēs – 161,10 eiro.

Izmaksu palielinājums vispārējās izglītības iestādēs ir par 0,44 eiro, bet pirmsskolas iestādēs – par 12,63 eiro, un tas saistīts ar pedagogu, administratīvi tehnisko un tehnisko darbinieku darba slodzes un amatalgas palielināšanu.


Lēmumu par savstarpējiem norēķiniem deputāti apstiprinās domes sēdē ceturtdien, 18. februārī.