Piektdien, 17.novembrī, veselības ministre Anda Čakša veselības nozares darbiniekiem pasniedza Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus, kā arī Ministru kabineta Atzinības rakstu.

Veselības ministrijas Atzinības raksti piešķirti Piejūras slimnīcas Psihiatriskās klīnikas psihiatrei un tiesu psihiatrijas ekspertei Maijai Ernei par ilggadēju un godprātīgu darbu psihiatrijas nozarē, garīgi slimu pacientu ārstēšanā un ieguldījumu tiesu psihiatrijas jomā un Onkoloģiskās klīnikas ārstei onkoloģei, ķīmijterapeitei Maijai Skrodelei par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības nozarē, nozīmīgu ieguldījumu onkoloģisko pacientu ārstēšanā un onkoloģisko slimību profilaksē, informē "Piejūras slimnīcas" sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Gruntmane.

Veselības ministrijas Pateicības raksts piešķirts: Piejūras slimnīcas Psihiatriskās klīnikas 4.nodaļas virsmāsai Lailai Bumbu par godprātīgu darbu veselības nozarē, psihiatrisko pacientu aprūpē, nodaļas darba plānošanā un organizēšanā.

Maija Erne  visus  savas darba dzīves 50 gadus ir veltījusi medicīnai,  47 no tiem strādājusi psihiatrijas nozarē – psihiatres un tiesu psihiatrijas ekspertes specialitātē.  

Psihiatrijas nozarei veltītajos gandrīz piecdesmit darba gados M.Erne ir uzkrājusi vērtīgu darba pieredzi, kā arī rūpējusies par savas kvalifikācijas paaugstināšanu, kas ir pamatā tam, lai dakteri M.Erni varētu dēvēt par vienu no Psihiatriskās klīnikas erudītākajām speciālistēm, jo īpaši – tiesu psihiatrijas jautājumos.

Maija Erne ir raksturojama kā augstas kvalifikācijas speciāliste psihiatrijas un tiesu psihiatrijas jomās, kas vienmēr godājusi ārsta ētiku un pēc vislabākās sirdsapziņas veikusi savus darba pienākumus. Psihiatrijas nozarei veltītajos profesionālās darbības 47 gados sniegusi nozīmīgu ieguldījumu garīgi slimu pacientu ārstēšanā visā Kurzemes reģionā.

Maija Skrodele visus savas darba dzīves gadus ir veltījusi  medicīnai, aktīvi iesaistoties Liepājas pilsētas un novada iedzīvotāju veselības aprūpē un onkoloģisko slimību profilakses darbā. Onkoloģijas nozarei M.Skrodele veltījusi savas līdzšinējās darba dzīves pēdējos 37 gadus, bet kopumā ārsta profesijā strādā jau 44 gadus.
Darbs medicīnas nozarē ir Maijas Skrodeles īstais un patiesais dzīves aicinājums.
Arī pašlaik M.Skrodele turpina darba gaitas VSIA "Piejūras slimnīca’’ Onkoloģiskajā klīnikā, pildot onkoloģes ķīmijterapeites un hematoloģes pienākumus. Onkoloģijas nozarei veltītajos trīsdesmit septiņos darba gados M.Skrodele ir uzkrājusi gan vērtīgu darba pieredzi, gan nemitīgi papildinājusi savas profesionālās prasmes, tādējādi sniedzot vērtīgu ieguldījumu jaunāko kolēģu izglītošanā un profesionālā atbalsta sniegšanā.

Cienījamā daktere M.Skrodele ik gadus, aktīvi un papildu atlīdzību negaidot, iesaistās onkoloģisko saslimšanu profilakses un sabiedrības informēšanas pasākumos, pieņemot pacientus profilaktiskām apskatēm bez maksas, kā arī piedaloties onkoloģisko pacientu sabiedrisko organizāciju rīkotajos pasākumos, tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu sabiedrības veselības veicināšanā.

M.Skrodele darbojas arī  Latvijas Hematologu un Onkologu ķīmijterapeitu asociācijās.

Maija Skrodele vienmēr turējusi cieņā un godā ārsta ētiku un spodrinājusi ārsta profesionālo tēlu. Ilgajos darba gados onkoloģijas nozarē M.Skrodele ļoti daudziem pacientiem ir bijusi ne tikai ārstējošā ārste, bet arī uzticības persona, kurai, uzklausot uz ķīmijterapijas procedūru atnākušā pacienta šaubas un dažkārt pat izmisumu, jāprot atrast pareizos vārdus un argumentus, lai pacients vēlētos ārstēties un ticētu sadarbības ar ārstējošo ārstu pozitīvam rezultātam. 37 onkoloģijas nozarei veltītajos darba gados M.Skrodele ir sniegusi būtisku ieguldījumu onkoloģisko pacientu ārstēšanā un onkoloģisko saslimšanu profilakses darbā ne tikai Liepājas pilsētā un novadā, bet arī visā Kurzemē.

Laila Bumbu   savas darba dzīves 23 gadus veltījusi darbam psihiatrijas jomā. No 2005.gada L.Bumbu ir Psihiatriskās klīnikas 4.nodaļas virsmāsa. Savas kompetences ietvaros veic Psihiatriskās klīnikas 4.nodaļas pacientu aprūpes darba plānošanu, organizēšanu un koordinēšanu.

L.Bumbu līdztekus darba pienākumu veikšanai ir rūpējusies par savas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un Rīgas Stradiņa universitātē ieguvusi bakalaura grādu veselības aprūpē. Izglītības nozīmi profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanā L.Bumbu aicina novērtēt arī savas nodaļas darbiniekus. Šī gada septembrī, virsmāsas mudināti, vairāki Psihiatriskās klīnikas 4.nodaļas sanitāri uzsāka mācības koledžā māsu palīgu kvalifikācijas iegūšanai.

L.Bumbu aktīvi piedalās jauno medicīnas māsu un ārstnieciskā darba atbalsta personu  profesionālajā izglītošanā, sniedzot praktisku atbalstu darbā ar akūtajiem psihiatrijas pacientiem, kā arī Psihiatriskās klīnikas 4.nodaļas darba organizatorisko un saimniecisko jautājumu risināšanā, nodrošinot nevainojamu darba kārtību šajā akūto psihiatrijas pacientu nodaļā.

Laila Bumbu ir māsa, kas vienmēr godājusi ārstniecības personas ētiku un spodrinājusi māsas tēlu. Pateicoties līderes spējām un augstajai atbildības sajūtai, kā arī prasīgumam pret padotajiem darbiniekiem, L.Bumbu izveidojusi profesionālu personāla komandu un teicami organizētu darba kārtību  Psihiatriskās klīnikas akūto pacientu nodaļā.