Karostas glābšanas biedrībai (KGB) uz pieciem gadiem pagarināts zemes nomas līgums par zemesgabala daļas Jātnieku ielā 19 nomu.

Deputāti domes sēdē 12.decembrī nolēma iznomāt biedrībai zemes gabala daļu 1502 kvadrātmetru platībā līdz 2018.gada 20.oktobrim.

Šis zemesgabals, ko biedrība no pašvaldības nomā kopš 2005.gada, tai nepieciešams Ziemeļu fortu apsaimniekošanai un tūrisma attīstībai.