Pirmdien, 21. augustā, Liepājas Universitātē notika rektores Daces Mednes inaugurācijas ceremonija. Saņemot Liepājas Universitātes rektora amata ķēdi un dodot svinīgo zvērestu, Dace Medne kļuva par pilntiesīgu rektori un svinīgajā uzrunā uzsvēra: "Augstu novērtēju man uzticēto uzdevumu – vadīt pārmaiņas. Katrā nezināmajā ir savs miers, ar kuru var nonākt pie mērķa," portālu informēja Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Apliecinot veiksmīgas sadarbības pamatus, rektores inaugurācijā piedalījās Liepājas Universitātes padomes priekšsēdētājs Andris Grafs, RTU rektors Tālis Juhna, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Jānis Paiders un Liepājas valstpilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, kurš teica: "Liepājas Universitāte ir jauna ceļa sākumā – jauna rektore, jauna savienība ar RTU. Ticu un ceru, ka šī savienība palīdzēs izaugt. Novēlu stipru komandu un zinātkārus studentus!"

Liepājas Universitātes padomes priekšsēdētājs Andris Grafs nosauca īpašības, kas nepieciešamas labam vadītājam: "Pārmaiņu procesā vadītājam ir jāpiemīt izlēmībai, efektīvai komunikācijai, spējai pielāgoties, noturībai un izturībai, stratēģiskai domāšanai un sadarbībai."

Labs atbalsts rektorei Dacei Mednei ir Studentu padomes priekšsēdētāja Anda Gaiļa teiktais: "Es saprotu, ko rektore runā! Jaunieši jūtas uzklausīti, mēs esam Jūsu aizmugure. Kamēr mēs spēsim sarunāties, kopā mums izdosies!"

Daci Medni rektora amatā ievēlēja Liepājas Universitātes Satversmes sapulce šā gada 5. jūnijā, izvēloties no diviem kandidātiem. Darbu rektore uzsāka 5. jūlijā. Ph.D. (Dr.paed.) Dace Medne ir ar darba pieredzi profesores un pētnieces amatā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, iepriekš vecākās ekspertes ESF projektā.