"Latvijas Vēstnesī" publicēta informācija, ka 15.augustā notiks Jurijam Kočkinam piederošās puses dzīvojamās mājas, kas atrodas Olaines pagasta Jaunolainē, izsole.

Sludinājumā teikts, ka Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē Jurijam Kočkinam piederošo 1/2 domājamo daļu no laulāto kopīgajā mantā ietilpstošā nekustamā īpašuma - zemesgabala, [..], un uz tā esošās apbūves: [..], kas atrodas Pionieru ielā 79, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā [..]. Piedzinēji - AS SUN CREDO, Druvienas ielā 18-139, Rīga, LV-1079; Liepājas pilsētas pašvaldības policija, Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 33 900,00. [..] Izsole notiks 2014.gada 15.augustā plkst. 13.00 Rīgā, Tērbatas ielā 14.

Kā redzams, pret Kočkinu ir vērsusies gan kāda akciju sabiedrība no Rīgas, gan Liepājas pilsētas pašvaldības policija. Kā portālam paskaidroja pašvaldības policijas preses pārstāvis Kaspars Vārpiņš, Jurijs Kočkins nav maksājis uzliktos sodus par izdarītajiem pārkāpumiem Liepājas administratīvajā teritorijā. Pārkāpumi viņam pārsvarā bijuši par teritorijas un ēkas nesakopšanu. Kopējā summa ir vairāk nekā 550 eiro. Vārpiņš zināja teikt, ka parādu piedziņa no pašvaldības policijas puses tiek vērsta pret samērā daudziem cilvēkiem.

Internetā atrodamā informācija liecina, ka jau 2009.gadā bija mēģinājums Juriju Kočkinu atzīt par maksātnespējīgu, tomēr Liepājas tiesa šo pieteikumu noraidīja. Pārlūkojot tiesu un namu apsaimniekotāju paziņojumus, redzams, ka Kočkins mūsu pilsētā savulaik bijis regulārs īres parādu nemaksātājs, un ar viņu saistīti daudzi nekustamie īpašumi, kas izlikti izsolēs.

Saskaņā ar "Latvijas Vēstneša" informāciju, viņam no 2005.gada beigām līdz 2011.gada vidum sūtīti paziņojumi gan par nepieciešamību veikt gan īres parādu nomaksu gan SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"", gan SIA "Karosta", gan arī atmaksāt naudu "Nordea Bank Finland".

Ar dažādām sekmēm izlikti izsolēs arī viņam piederošie nekustamie īpašumu Imantas 5-2 un Studentu rotas 12, arī citi ar viņu un viņa ģimenes locekļiem saistīti īpašumi. Jaunāku datu par 2011.gadu par Kočkina parādiem Liepājas pusē nav, tomēr apgalvot, ka pašvaldības policija ir vienīgā, kas grib ko piedzīt, nevar.

Interesanti, ka savulaik "Zemgales Ziņas" rakstīja par kādu māju Jelgavā, kura vairākus gadus stāvēja tukša, degradējot apkārtējo vidi. To apdzīvoja vien bezpajumtnieki. Īpašniecei par to sastādīti desmit administratīvā pārkāpuma protokoli, uzliekot naudas sodus intervālā no 10 līdz  50 latiem, kas nav nomaksāti. Kā minēts komentārā pie raksta, īpašniece ir Nadežda Kočkina, kuras vīrs ir tas pats Jurijs Kočkins, kurš raksturots kā "caurkritis nekustamā īpašuma spekulants". Taisnības labad jāatzīst, ka krīzē, kas sekoja pēc "treknajiem gadiem" par tādiem varēja nodēvēt daudzus.