No projekta RUECVET, kas notika Uzbekistānā, ir atgriezušās LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas nodaļas vadītāja Inta Klāsone un asociētā profesore Valentīna Kaļiņina.

Viņas projektā piedalījās kā ekspertes, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Projektā RUECVET ir iesaistītas trīs Eiropas valstis – Latvija, Malta un Kipra un divas valstis, kuras neatrodas Eiropā – Krievija un Uzbekistāna. Ņemot vērā to, ka Eiropas valstu izglītības sistēma ir atšķirīga, iepazīstinot citas valstis ar Eiropas pieredzi, ir šo valstu jauna pozitīvā pieredze un solis uz priekšu. Projektā piedalās astoņas universitātes no Krievijas un Uzbekistānas, un trīs no Eiropas.

Tikšanās reizē svarīgākais bija visām projekta dalībvalstīm atrast kopēju metodoloģiju, kas balstīta uz Eiropas izglītības sistēmu, lai vidējās, profesionālās un augstākās izglītības ieguvēji labāk iekļautos darba tirgū, gūtu pieredzi un saprastu, kas notiek kaimiņvalstīs un Eiropā.

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas nodaļas vadītāja Inta Klāsone atzīst: "Šī bija ļoti īpaša pieredze gan profesionālajā jomā, meklējot, kas visām projekta dalībvalstīm ir vienojošs, gan iepazīstot tik ļoti atšķirīgo zemi – Uzbekistānu."