Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes mākslas pasniedzējus saista sena profesionāla draudzība ar Lietuvas kolēģiem, un mūsu mācībspēku darbu izstādes regulāri ir skatāmas Šauļu mākslas galerijā "Laiptai", informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.


Darbi, kas vasarā tapuši Šauļu Monmartras republikas plenērā "Dzeltens", bijuši skatāmi mākslas galerijā, tagad ir izdoti grāmatā. Tajā aplūkojami arī Liepājas Universitātes profesoru Intas Klāsones un Alda Kļaviņa un lektores Solvitas Spirģes-Sēnes darbi.


Profesore Inta Klāsone saka: "Starptautiskais festivāls "Šauļu Monmartas republika" man saistās ar svarīgu, krāsainu, interesantu un mākslinieciski piepildītu laiku vairāku dienu garumā. Līdzās darbam pie molberta neaizmirstamus iespaidus radīja gan emocionālie mūzikas ritmi, gan interesantās vēsturiskās vietas."