Divas dienas, 5. un 6.martā, Liepājas Universitātē notiek 26. starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā", informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Konferences plenārsēdē tās dalībniekus uzrunāja Liepājas Universitātes rektore Dace Markus, sakot: "Zinu, ka jau tradicionāli konferences tematika būs plaša – teātra zinātnes, mūzika, folklora, un kā vienmēr visvairāk pārstāvēta būs literatūrzinātne."

Šajā konferencē ir rekordliels dalībnieku skaits – plaši ir pārstāvēti Lietuvas zinātnieki, kuri abas dienas vienā no sekcijām diskutēs par literatūras un kultūras problēmām. Par Latvijas un Lietuvas teātra atšķirībām plenārsēdē runāja teātra zinātniece Edīte Tišheizere, izvēršot tēmu "Klaipēdas Universitātes aktierkursa desmitgade: impulsi teātra laikmetīgumam". Tas īpaši aktuāli ir situācijā, kas Liepājas Universitāte šobrīd sagatavo aktierkursu Liepājas teātrim.

Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane, uzsverot konferences novitātes, secina: "Būtisks bija plenārsēdes referāts, kurā Edīte Tišheizere analizēja Liepājas aktierkursa situāciju – drosmīgi un ļoti precīzi. Svarīgi, ka tika pievērsta uzmanība Liepājas mūzikas vēstures kultūrvēsturiskajam aspektam, kā arī tas, ka sekcijas analizē vienas tēmas dažādos skatpunktos – tas attaisnojas!"

Savukārt Liepājas Universitātes profesors Edgars Lāms saka: "Īpaši patika, ka nav kaut kādu galīgu patiesību – pētījumi ir procesā, ir daudz ko pētīt, ir idejas un hipotēzes."
Konferences noslēguma akcents šoreiz ir Ievas Ančevskas monogrāfijas "Latviešu dziedināšanas tradīcijas" atvēršanas svētki.