Liepājas muzeja šogad izveidotā muzejpedagoģijas nodarbība "Gadskārtu ieražas Dienvidkurzemes sētā", kas skolēniem dod iespēju tiešsaistē iepazīt gadskārtu ieražas un ielūkoties muzeja ekspozīcijā, nu iekļauta kultūrizglītības programmā "Latvijas skolas soma", kas nodrošina Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās bezmaksas izglītības iegūšanu, informē Liepājas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Skangale.

Kā jau iepriekš vēstīts, attālinātā nodarbība "Gadskārtu ieražas Dienvidkurzemes sētā" sniedz iespēju modernā veidā aplūkot kultūrvēsturiskā mantojuma tematu. Nodarbība sastāv no divām daļām. Vispirms interaktīva stāstījuma veidā skolēni iepazīst latviešu gadskārtu ieražas un ar tām saistītās tradīcijas, kā arī ar konkrētajām gadskārtu ieražām saistītos darbus un tajos lietotos darbarīkus, kas aplūkojami Liepājas muzeja ekspozīcijā un kurus var aplūkot, izmantojot Zoom iespējas. Tālāk skolēni veic patstāvīgu radošo darbu, izmantojot teorētiskajā izklāstā iegūtās zināšanas un individuālu interpretāciju.

Nodarbība mudina skolēnus un skolotājus aizdomāties par šādiem jautājumiem: kā un kāpēc dažas gadskārtu ieražas ir izzudušas, bet citas – nostiprinājušās un saglabājušās vēl mūsdienās? Kāda ir bijusi kristietības un latvisko ieražu mijiedarbība? Kā mainījies Latvijas teritorijas iedzīvotāju dzīvesveids un kā to var secināt caur gadskārtu ieražām? Kādi dzīvesveida, dabas, darba vai citi aspekti ietekmējuši ieražu rašanos? Vai manas izjūtas par latviešu tautas tradīciju dziļajām saknēm un bagātību rada prieku un lepnumu par piederību savai zemei,

Muzejpedagoģijas nodarbība veidota uz ekspozīcijas "Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs" priekšmetu bāzes. Ekspozīcija tika atklāta uz Liepājas muzeja 90 gadu jubileju un tās scenogrāfiju un dizainu veidojis mākslinieks Kristians Brekte. Ekspozīcijā iekļauti vairāki multimediāli elementi, kas to padara pielāgojamāku virtuālam formātam.

Vadoties pēc lielās intereses pievienoties attālinātajai nodarbībai, šobrīd Liepājas muzejs izstrādā arī citas muzejpedagoģijas nodarbības, kas būtu pielāgojamas tieši attālinātajam darbam ar skolēniem.

Pieteikšanās nodarbībai, zvanot pa tālruni 29605223, 63422604 vai rakstot anna.gruzdina@liepaja.lv; ieva.dzintare@liepaja.lv.