Lai popularizētu bērnu un jauniešu kultūras izpratni un veicinātu pašizpausmi mākslā, Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs (LBJC) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru laika posmā no 18. līdz 20.februārim organizēs Liepājas pilsētas skatuves runas konkursu "Zvirbulis 2020".

Konkursa uzdevums ir attīstīt un pilnveidot jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, kā arī sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu.

Konkursā var piedalīties vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības iestāžu audzēkņi ar individuāliem priekšnesumiem. No katras izglītības iestādes uz pilsētas konkursu ir iespēja izvirzīt vairākus dalībniekus.

Konkurss šogad norisināsies divās kārtās: 1. kārta notiks 18., 19. un 20.februārī LBJC struktūrvienībā "Vaduguns" 2. stāva zālē, savukārt 2. kārta – 26. martā LBJC struktūrvienībā "Vaduguns". Šogad skatuves runas konkursa fināls netiks rīkots atsevišķi.

Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/ pilsēta, brīvība, Tēvzeme.

Dalībniekam būs jāsagatavo vienu prozas un vienu dzejas darbu, un katra priekšnesuma ilgums nedrīkst būt garāks par trīs minūtēm. Pieteikties konkursam var līdz 10. februārim.

Plašāka informācija un konkursa nolikums ir pieejams LBJC mājaslapā internetā www.liepajasbjc.lv

Informāciju sagatavoja LBJC Žurnālistikas pulciņa dalībnieks Kristiāns Lauris