Liepājniekiem un Liepājas reģiona iedzīvotājiem pieejami "Krīzes grūtniecības centra” (KGC) pakalpojumi – konsultācijas krīzes grūtniecības gadījumos un pēc aborta vai bērniņa zaudējuma.

Liepājā šis ir jauns pakalpojums, taču biedrība "Krīzes grūtniecības centrs” Rīgā darbojas jau kopš 2005. gada, sniedzot konsultatīvo palīdzību neplānotas grūtniecības, pēc aborta, kā arī spontānā aborta vai bērna zaudējuma gadījumos. Centrs darbojas arī jaunatnes izglītības jomā, dodoties uz skolām un runājot ar jauniešiem par attiecībām, vērtībām un seksuālās veselības jautājumiem.

KGC ir sabiedriskā labuma organizācija, un tās pakalpojumi pieejami par ziedojumiem. Pakalpojumu saņēmējiem tiek nodrošināta konfidencialitāte. Centra darbības pamatā ir kristīgā ētika, kas uzsver cieņu pret cilvēku un tā dzīvību, mīlestību pret personu un tā pieņemšanu bez noteikumiem, kā arī cieņu pret izvēles tiesībām un indivīda atbildības apzināšanos.

Centrā strādā apmācīti brīvprātīgie, kas ieguvuši zināšanas un iemaņas, kā palīdzēt krīzē nonākušiem cilvēkiem pēc Lielbritānijā un Latvijā sertificētām un aprobētām programmām. Arī Liepājā kopš oktobra notiek šāds apmācību kurss, lai sagatavotu brīvprātīgos, kas varēs sniegt palīdzību.

Rit Adventa laika otrā nedēļa, vedot mūs tuvāk Ziemassvētku brīnuma – Jēzus dzimšanas – notikumam. Arī katras jaunas dzīvības gaidības ir brīnums, bet dažādu apstākļu vai tuvinieku nesapratnes spiestas, daudzas sievietes nolemj pārtraukt grūtniecību. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2010.gadā Latvijā ir veikti 7 400 aborti, tas nozīmē, ka abortēts katrs trešais bērns. Aborts nepaliek bez sekām, jo iespaido gan sievietes fizisko veselību, gan psihi un uzvedību, tāpēc centra darbības mērķis ir palīdzēt ikvienai sievietei, kas nonākusi krīzes situācijā. Nepieciešamības gadījumā palīdzību var saņemt arī visa ģimene.

Centrs oficiāli tiks atklāts nākamā gada sākumā, taču jau šobrīd cilvēkiem ir iespēja pieteikties palīdzības saņemšanai, zvanot pa tālruni +37127733225, kā arī mājas lapā www.krizescentrs.lv