24.novembrī par godu Starptautiskajai brīvprātīgo dienai notika pasākums "Gada brīvprātīgais 2018", kurā Liepājas pilsēta atzīta par Brīvprātībai draudzīgāko pašvaldību 2018.

Kā informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina, Liepājā mērķtiecīgi tiek sekmēta brīvprātīgajam darba labvēlīga vide: tiek veidota laba sadarbība ar dažādām biedrībām un aktīvām nevalstiskajām organizācijām (NVO), brīvprātīgie palīgi tiek iesaistīti dažādu pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu organizētos pasākumos, tradicionāli vairākas reizes gadā tiek rīkotas brīvprātīgā darba dienas un brīvprātīgā darba darītāju godināšanas pasākums, iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties pašvaldības organizētā NVO projektu un NVO sociālās iekļaušanas projektu līdzfinansēšanai konkursos u.c.

Brīvprātībai draudzīgākās pašvaldības titulu kopā ar Liepājas pilsētu ieguva arī Jelgavas pilsēta.

Pasākumu "Gada brīvprātīgais 2018" organizē Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Valmieras novada fondu, Izglītības un zinātnes ministriju, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, biedrību "Latvijas Jaunatnes padome", Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.