Konkursa rezultātā AS "Latvenergo" ziedojums sociālajai jomai 75 000 eiro sadalīts 13 biedrībām un nodibinājumiem no visas Latvijas. Finansējums ticis arī vairākiem Liepājas projektiem.

Kopumā konkursā tika saņemti 94 pieteikumi par summu 569 tūkstoši eiro. Iesniegto projektu vajadzības 7 reizes pārsniedza summu, kas pieejama. Pieprasījums norāda lielo aktualitāti sociālā atbalsta sniegšanā Latvijā, informē Ziedot.lv komunikācijas vadītāja Ilze Ošāne.

Pamatojoties uz AS "Latvenergo" un Ziedot.lv noslēgto Dāvinājuma līgumu, Ziedot.lv  jau otro gadu izsludināja AS "Latvenergo" atbalsts sociālās palīdzības veicināšanas" projektu konkursu Latvijas biedrībām un nodibinājumiem sociālās jomas projektu īstenošanai. Šogad pieejamais finansējums bija 75 000 eiro.

Lai AS "Latvenergo" ziedojumu sadale būtu maksimāli godīga un caurskatāma, par projektu atbalstu lēma Mērķziedojuma padomes pārstāvji no Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, AS "Latvenergo" un Ziedot.lv. Mērķziedojumu padomes pārstāvji koleģiāli pieņēma lēmumu finansējuma piešķiršanai 13 biedrībām un nodibinājumiem:

• Biedrība "Skalbes", 9600 EUR
Latvijā ir viens no augstākiem pašnāvību skaitiem Eiropā. Var teikt, ka katru dienu kāds cilvēks izdara pašnāvību. To vidū ir arī pusaudži. Psihiatriem, sociāliem darbiniekiem, psihologiem un psihoterapeitiem joprojām trūkst kvalitatīvu zināšanu par to, kā palīdzēt cilvēkam, kurš ir gatavs atņemt sev dzīvību. Projekts nodrošinās speciālistiem divu dienu apmācības, ko vada pasaules atzītais eksperts no Īrijas, balstoties uz ASV izstrādātu efektīvu un zinātniski pamatotu metodiku "CAMS".

• Nodibinājums "Centrs Dardedze", 4154,80 EUR
"Centrs Dardedze" jau 18.gadu darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā ar mērķi, lai vardarbība nenotiktu un ja notikusi, lai cietušie saņemtu nepieciešamo palīdzību. Pakalpojumus nodrošina 6 klīniskie psihologi. Mūs klienti - Rīgas Sociālā dienesta redzeslokā esošas riska ģimenes. Sadarbības rezultātā bieži (2018.g.295) tiek atklāti seksuālās vardarbības gadījumi. Šajos gadījumos iesaistītajiem ir nepieciešam kā profesionāls, tā tehnisks atbalsts. Projekta ietvaros 6 Centrs "Dardedze" psihologi saņems 17 supervīzijas par gadījumiem, kā arī tiks izvērtēti un izsvērti vismaz 40 izpētes materiāli nodošanai sociālajam dienestam.

• Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", 7640 EUR
Viens no būtiskiem palīdzības veidiem ir saprotamas informācijas nodrošināšana, kā arī savlaicīga atbalsta sniegšana brīdī, kad tas ir nepieciešams. Diemžēl Latvijas sociālās drošības sistēma ir izveidojusies nesaprotama un cilvēkam, kurš ar invaliditātes problēmu ir saskāries pēkšņi, šāda informācija nav pieejama un grūti saprast kas ir jādara, lai savu situāciju uzlabotu. Projektā iecerēts attīstīt sociālo mentoru - cilvēku, kuri izgājuši invaliditātes līkločiem un spēj palīdzēt citiem. Projekta mērķis ir izveidot jaunu sociālā atbalsta iespēju, veidot jaunu sociālo pakalpojumu. Mērķis ir palīdzēt tiem, kuri saviem spēkiem to nespēj vai arī nav pietiekami daudz resursu savas palīdzības organizēšanai.

• Nodibinājums "Fonds Nāc līdzās!", 10 000 EUR
Cilvēki ar īpašām vajadzībām Latvijā joprojām viena no sabiedrības izstumtajām grupām, kas pakļauta ne tikai nabadzības, bet arī antisocializācijas riskam. Tādēļ projekts nepieciešams, jo tas dos iespēju bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām parādīt, ka viņi ir talantīgi un arī ir spējīgi kāpt uz lielās skatuves mākslas festivālā "Nāc līdzās" un sevi apliecināt. Palīdzēs uzlabot savu psihoemocionālo stāvokli, palīdz sajusties līdzvērtīgiem sabiedrībā.

Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"", 5775 EUR
Biedrības Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, kuru dalībnieki ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem ir daudzu gadu pieredze dažāda veida mūsdienīgu, mākslinieciski augstvērtīgu muzikālu, deju, un teatrālu priekšnesumu veidošanā. Esam paši gatavi turpināt strādāt, lai pilnveidotos un dalīties pieredzē, tādejādi iedrošinot arī citus speciālo skolu jauniešu kolektīvus, sniedzot koncertus 4 Latvijas speciālās skolās.

• Nodibinājums "Dzintara lapsas fonds", 5190 EUR
Liepājā joprojām turpina palielināties to ģimeņu skaits, kas nonāk sociālā dienesta redzes lokā, pieaug arī gadījumi, kad vecākiem ir jāatņem aprūpes tiesības. Sociālā riska faktoriem ir izteikta tendence pārmantoties no paaudzes paaudzē. Projekta mērķis: divu nodarbību ciklu organizēšana sociālo risku grupu ģimenēm, lai preventīvi mazinātu vardarbības riskus, veicinātu drošu piesaisti, minimizētu disfunkcionālu audzināšanas principu tālāku izplatīšanos sociāli nelabvēlīgā vidē.

• Biedrība "Nepaliec viens", 5865 EUR
Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir tādas pašas vēlmes un vajadzības dzīvot normālu dzīvi kā visiem. Viņiem ir nepieciešams saturīgi pavadīt laiku, gatavot ēst, braukt ciemos un satikties ar vienaudžiem un domubiedriem. Tāpat svarīgi attīstīt prasmes un sociālās spējas. Arī sabiedrībai ir jādod iespēja uzzināt par šādu cilvēku vajadzībām un jādod iespēja šādus cilvēkus pieņemt, atbalstīt un integrēt. Projekta mērķis ir jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem dot iespēju draudzēties ar vienaudžiem, "iziet sabiedrībā", atrast piemērotas brīvā laika pavadīšanas iespējas un dot iespēju viņiem justies un būt tādiem kā citiem vienaudžiem.

• Nodibinājums "Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fonds", 3040 EUR
Tiks noorganizēti 4 semināri, kuros cilvēku ar īpašām vajadzībām piederīgie un paliatīvās aprūpes darbinieki un atbalsta personas (30 cilvēku grupa) tiks apmācīti par enterālo barošanu, enterālās barošanas ierīcēm, perkutānās endioskopiskās gastronomijas zondes kopšanu, pārtikas produktiem u.c. Katrā seminārā būs izglītojoša lekcija, praktiska gatavošanas meistarklase, iesaistot semināra dalībniekus un diskusija. Kā arī tiks izveidots 20 min. mācību materiāls izplatīšanai citiem interesentiem.

• Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks", 9680 EUR
Vēzis nav tikai fiziska slimība, tā pavadone ir depresija, trauksme, atstumtība no sociālās un ekonomiskās dzīves. Lielākoties onkoloģiskas slimības gadījumā, pēc aktīvā ārstēšanas perioda, pacienti saņem invaliditāti, tādējādi cenšoties mazināt slimības sociālās un ekonomiskās sekas. Projekta ietvaros tiks nodrošināta brīvprātīgo apmācība un informācijas materiālu sagatavošana, lai pēc iespējas kvalitatīvāk varētu palīdzēt cilvēkiem, kuri pret savu gribu kļuvuši sociāli mazaizsargāti.

• Biedrība "Centrs Marta", 9674,03 EUR
Šī projekta mērķis ir nodrošināt pilnu starpdisciplinārā modelī balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām Liepājā un tās apkārtnē dzīvojošām sievietēm atbilstoši viņu vajadzībām, lai pārtrauktu vardarbību, mazinātu vardarbībā gūto traumu sekas un nodrošinātu tiesību aizstāvību. Pakalpojumā ietilpst sociālā darbinieka, psihologa, jurista un citu speciālistu koordinēts atbalsts cietušajām, kas būtiski papildina un pilnveido valsts apmaksātā atbalsta minimumu.

• Biedrība "Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem "Gaismas stars"", 570 EUR
Projekta aktivitātes paredz ieviest Dienas aprūpes centrā "Gaismas stars" jaunu atbalsta- izglītojošu programmu "Veselības atjaunošanas rīcības plāns" par pamatu ņemot Amerikāņu organizācijas "Advocates for Human Potential" materiālus, kas palīdz psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem veiksmīgāk atpazīt paasinājuma pazīmes un tikt galā ar krīzes /pēckrīzes situācijām. Projekta laikā tiks noorganizētas 8 grupu nodarbības un nodrošinātas individuālās konsultācijas 32 personām.

• Biedrība "Alianse Latvija bez bāreņiem", 2585,93 EUR
Atbalstīt iepriekšējos gados 86 bērnu no bērnu namiem un viņu mentoru sadarbību, nodrošinot mentorus ar praktiskiem darba instrumentiem un apmācībām. Nodrošināt vēl 15 bērnus no aprūpes iestādēm ar mentoriem, kuri ILGTERMIŅĀ reizi nedēļā brīvprātīgi individuāli pavadīs laiku ar bērniem, sagatavos patstāvīgai dzīvei un pats svarīgākais - apmierinās bērna vajadzību pēc individuālām attiecībām ar tuvu pieaugušo.

• Nodibinājums "Camphill nodibinājums "Rožkalni"", 1225,24 EUR
Tiks īstenots projekts, kas ļautu pielāgot lauku saimniecību pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. Organizēs pieredzes apmaiņas pasākumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm, interesentiem, sociālo iestāžu darbiniekiem un sociālās aprūpes programmu studentiem par dzīvi lauku saimniecībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Sadalītais ziedojums sociālajai jomai aptver visu Latviju, vairāki projekti tiks īstenoti Rīgā, Liepājā, Burtnieku novadā. Piešķirtais finansējums biedrībām un nodibinājumiem, kuri īstenos projektus, būs pieejams no 2019.gada 1.aprīļa.