4.aprīlī Rīgā, restorānā "Muusu" tika pasniegtas ikgadējās Vītolu fonda tipendijas. Tās saņēma arī divi liepājnieki – Agneta Ormane un Edgars Pankrotovs.

Jaunieši, kuri saņem Vītolu fonda administrētās stipendijas, jau skolas gados ir apliecinājuši savu mērķtiecību, centību un vēlmi apgūt zināšanas. Studējot viņi turpina aizsākto izglītošanās procesu, gūstot izcilus rezultātus.

Mecenāts Edvīns Samulis ir gandarīts par stipendiātu panākumiem un ik gadu apbalvo izcilākos fonda studentus sarīkojumā "Stipendija par izcilību".

Šogad stipendijas tika piešķirtas vienpadsmito reizi, informē Vītolu fonda sociālo mediju administratore Annija Ķepale.

Sarīkojuma goda viesi bija kvantu skaitļošanas zinātnieks un Latvijas Universitātes profesors Andris Ambainis, Vītolu fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli un bijušie stipendiāti Artūrs Paugurs un Inga Jonāne. Artūrs strādā par robotikas inženieri uzņēmumā SIA "MikroTik", bet Inga Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā. Abi jaunieši studijas turpina doktorantūrā.

Šogad stipendijas par izcilību saņēma 15 studenti no Liepājas Universitātes (LiepU), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Ventspils Augstskolas (VeA), Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), Daugavpils Universitātes (DU), Latvijas Universitātes (LU). Edvīna Samuļa lielo balvu – 300 eiro stipendiju saņēma Rīgas Stradiņa universitātes, studiju programmas "Zobārstniecība" 4. kursa students Dāvis Rūdolfs Zaķis no Valmieras.

200 eiro stipendiju saņēma 3. kursa studenti Ieva Radiņa no Jēkabpils (DU, "Dizains"), Liene Vilne no Smiltenes (LU, "Matemātiķis–statistiķis"), Viktors Andžāns no Krāslavas (DU, "Tiesību zinātne"), Karina Bluka no Aglonas (RTA, "Pamatizglītības skolotājs sākumskolā"), Elīna Pavlovska no Rīgas (LU, "Fizika"), Dāvis Zavickis no Rīgas (LU, "Fizika"), Edgars Pankratovs no Liepājas (LiepU, "Matemātika, fizika un datorzinātne"), Kitija Mikalaucka no Vecumniekiem (LU, "Pirmsskolas izglītības pedagogs").

Savukārt, 2. kursa studenti saņēma 100 eiro stipendiju: Henriks Emerbergs no Ventspils (VeA, "Biznesa vadība"), Valts Krūmiņš no Siguldas (LU, "Fizika"), Kristīne Pēča no Smiltenes (LU, "Baltu filoloģija"), Agneta Ormane no Liepājas (LiepU, "Informācijas tehnoloģija"), Reinis Buneris no Talsiem (LU, "Ekonomika"), Normunds Ralfs Strautnieks no Rīgas (LU, "Fizika").

Edvīns Samulis ir Vītolu fonda atbalstītājs jau kopš 2010. gada. Viņa dibinātās stipendijas saņem dažādu augstskolu jaunieši ar izcilām sekmēm mācībās.  Mecenāts  ir ekonomikas doktors, bijis ilggadējs vadošs darbinieks a/s "LODE", a/s "Latvijas Unibanka", Rīgas pilsētas pašvaldībā. Viņa paša daudzpusīgās un izcilās zināšanas savulaik ļāvušas viņam kļūt par veiksmīgu uzņēmēju, bet šobrīd viņš ir Banku augstskolas (BA) goda profesors, BA, LU, RTU valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs. Mecenāts uzskata: "Izcilība nav tikai likteņa dāvana – tas ir nemitīgs darbs un nepārtraukts, bezgalīgs ceļojums zināšanu pasaulē un sevis pilnveidošanā."