3.pamatskolas teritorijā aizvadītas interaktīvās darbnīcas projekta "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei" ietvaros

Tajās piedalījās jaunieši no 8., 12., 2., 5., 6., 15.vidusskolām, 3.pamatskolas un Liepājas Valsts tehnikuma, informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Projekta "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei" dalībnieki iesaistījās dažādās komandas saliedēšanas spēlēs, bet galvenais akcents tika likts uz dažādām tūrisma iemaņām – mezglu siešana, pārvietošanās pa paralēlām virvēm, dažādu šķēršļu pārvarēšana u.c. Paši jaunieši augsti novērtēja šo darbnīcu organizētību un lietderību.

Darbnīcas vadīja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes absolvente Lāsma Žagata un lektors, nometņu un citu aktivitāšu vadītājs Ulvis Kravalis. Savas prasmes un iemaņas rādīja arī Liepājas 3.pamatskolas bijušie tūrisma pulciņa dalībnieki un viņu skolotāja Ludmila Romanova.