No 9. līdz 15. maijam Liepājā un Dienvidkurzemes novadā reģistrēti 25 jauni Ukrainas bēgļi. Kopumā Liepājā un novadā patvērumu raduši jau 1274 cilvēki – 1015 Liepājā un 259 novadā. Arī aizvadītajā nedēļā Ukrainas iedzīvotāji turpināja saņemt gan materiālo, gan nemateriālo palīdzību un atbalstu, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Labdarības organizācijā "Tabitas sirds" pagājušajā nedēļā humāno atbalstu (apģērbu, higiēnas lietas, gultasveļu, traukus, mēbeles un citas sadzīves lietas) saņēma 123 Ukrainas iedzīvotāji.

Informācijas centrs iebraucējiem, kas sniedz konsultācijas Liepājas ukraiņu bēgļu reģistrācijas punktā, pagājušajā nedēļā sniedza 166 konsultācijas pa telefonu un 22 klātienes konsultācijas, kā arī nodrošināja pastāvīgu psihologa atbalstu trīs cilvēkiem no Ukrainas.

Šobrīd Liepājas izglītības iestādēs mācās 77 ukraiņu skolēni, pirmskolas izglītības iestādes apmeklē 47 bērni.

Pašvaldības noslēgto līgumu par izmitināšanu ietvaros kopumā izmitinātas 166 personas. Pilsētā šobrīd uzturas 95 Ukrainas iedzīvotāji: pašvaldības dzīvokļos izmitinātas divas personas, LiepU Hostelī – 32 personas, viesnīcā "Amrita" – 30 personas, viesnīcā "Kolumbs" – 27 personas, mītnē "JA Travel Agency" izmitinātas četras personas, 10 personas dzīvesvietu atradušas pašas un uzturas pie privātpersonām (radi, draugi, paziņas, brīvprātīgie). 61 persona devusies prom uz citu pilsētu vai valsti.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) saņemti iesniegumi par pabalsta piešķiršanu no 131 strādājošā ukraiņa, konsultācijas saņēmuši 485 ukraiņi.

Liepājas sociālais dienests pagājušajā nedēļā izmaksājis pabalstus par kopējo summu 13 001 eiro (garantētā minimālā ienākuma pabalsts – 3865 eiro, pabalsts krīzes situācijā – 9136 eiro).

30 Ukrainas iedzīvotāji pagājušajā nedēļā saņēmuši abonementa biļetes braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā. Izsniegtas 35 dāvanu kartes 50 eiro vērtībā.

Tāpat pagājušajā nedēļā izsniegta 21 izziņa (30 personām) par krīzes situāciju Eiropas atbalsta paku saņemšanai.  

21 Ukrainas bērnam Liepājā ir iecelti 15 ārkārtas aizbildņi. Pagājušajā nedēļā 12 aizbildņiem izmaksāts pabalsts 6596,38 eiro apmērā.

Atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem pagājušajā nedēļā sniegusi arī Liepājas pašvaldības policija. Ir saņemti 15 zvani un sniegta informatīvā palīdzība saistībā ar Ukrainas kara bēgļiem interesējošiem jautājumiem. Tāpat tiek apzinātas Ukrainas kara bēgļu mitināšanās vietas Liepājā un tās regulāri tiek apsekotas, lai uzraudzītu situāciju.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība kopā ar valsts institūcijām un biedrībām izveidojusi vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanai Ukrainas pilsoņiem – pašvaldības mājaslapas sadaļā www.liepaja.lv/atbalsts-ukrainai/ vienkopus apkopoti svarīgākie kontakti, lai katrs cilvēks pēc savas vajadzības varētu sazināties ar sev interesējošo institūciju.