16.martā Ventspils novadā, Engures upes kreisajā krastā, Ugāles vidusskolā notika Kurzemes reģiona 14.mājturības un tehnoloģiju olimpiāde kokapstrādes tehnoloģijās.

Tajā piedalījās 24 vispārizglītojošo skolu 6. – 9.klašu skolēni no visas Kurzemes divās vecuma grupās, arī četri liepājnieki – Ralfs Šuba (Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, pedagogs Renarts Purmalis), iegūstot augsto 5.vietu un Atzinības rakstu 6. – 7.klašu grupā, Roberts Larins (Liepājas 12.vidusskola, pedagogs Tatjana Perčatkina), Jānis Straume (Liepājas Katoļu pamatskola, pedagogs Gunārs Lociks), kas ieguva godpilno 3.vietu 8. – 9.klašu grupā un Ivans Guks (Liepājas 3.pamatskola, pedagogs Oksana Petrova).

Šāda olimpiādes rīkošanas tradīcija pavasara brīvdienās ir jau četrpatsmito gadu. Pasākuma laikā dalībnieki darbojās ar jaunākajām tehnoloģijām. Šogad olimpiādes galvenā tēma bija tuvojošais Lieldienu laiks. Olimpiādē tika vērtētas gan dalībnieku teorētiskās zināšanas, gan arī praktiskās iemaņas – izgatavotie  lietaskoki (koka olu turētājs un sāls trauks).

Pasākuma rīkotāji bija parūpējušies arī par jauku ekskursiju, kurā olimpiādes viesi un dalībnieki apmeklēja aiz tālām robežām izslavēto Ugāles ērģeļbūves darbnīcu.

Apbalvošana notika svinīgā gaisotnē, klātesot sponsoriem – SIA ”Niedrāji MR” un Ventspils novads, kuri dāsni atbalstīja jauno paaudzi ļoti svarīgā  mācību priekšmetā un dzīves pamatā – mājturībā, informē Liepājas Mājturības un tehnoloģiju metodiskās apvienības vadītājs Jānis Rudzītis.