Dome aicina līdz 1.decembrim aktīvi ieteikt savus kandidātus – veiksmīgākās nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgā darba darītājus – apbalvošanai.

"Kāds nezināms autors ir teicis, ka "brīvprātīgajiem nemaksā nevis tāpēc, ka tie būtu nevērtīgi, bet gan tāpēc, ka tie ir nenovērtējami."  Tieši tādēļ mūsu ikviena pienākums ir novērtēt viņu ieguldījumu un pateikt paldies," uzsver eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās Brigita Dreiže.

Liepājā ir daudz cilvēku, kuri nesavtīgi ziedo savu laiku un enerģiju citu cilvēku labā, par to nesaņemot atalgojumu. Šie cilvēki ir apvienojušies biedrībās un, neviena nemudināti, palīdz citiem cilvēkiem.

Lai izvēlētos veiksmīgākās nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgā darba darītājus, nepieciešams aizpildīt anketas, kuras pieejamas www.liepaja.lv sadaļā NVO Liepājā "Noderīga informācija" un Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Anketas publicētas arī pašvaldības izdevumā "Katram Liepājniekam"   10.novembra numurā.

Aizpildītās anketas līdz 1. decembrim var atnest vai nosūtīt uz adresi: Liepājas pilsētas Dome, Apmeklētāju pieņemšanas centrs, Rožu ielā 6, Liepājā, LV–3401, Mazajā Domē, Ģenerāļa baloža ielā 1, 9. telpā vai uz e-pastu brigita.dreize@dome.liepaja.lv. Informāciju mutiski var nodot arī pa tālruni 63404721 Brigitai Dreižei.

2011. gadā par veiksmīgākajām NVO tika atzītas veselības veicināšanas biedrība "Ābolīts", bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi", biedrība "Tējas istaba", Liepāja Neredzīgo biedrība, fonds "Izglītība", biedrība "Dižvanagi" ("Kurzemes Vārds" speciālbalva). Pērn tika apbalvoti arī 20 brīvprātīgā darba veicēji.