Ceturtdien, 5.decembrī, pulksten 17 Olimpiskajā centrā dome organizē godināšanu Liepājas veiksmīgākajām nevalstiskajām organizācijām (NVO) un brīvprātīgā darba veicējiem.

Izvērtējot iedzīvotāju iesniegtajās anketās izteiktos priekšlikumus, pieņemts lēmums šogad godināt piecas NVO – biedrību "Liepājas Diakonijas centrs", biedrību "Karostas KIDS", biedrību "Multinacionālais kultūras centrs "Unisons"", biedrību "Jaunatne ar Misiju – Liepāja" un biedrību "Xmatti Team", informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Tāpat paldies tiks sacīts 23 brīvprātīgā darba veicējiem – Zitai Bugavičienei, Andai Dančenko, Izoldei Vītolai, Ilgai Vitālei, Taisijai Hristoļubovai, Ausmai Dzintarei, Arvīdam Vitālam, Irinai Tīrei, Zigrīdai Sproģei, Inārai Laurai, Edītei Uldriķei, Tatjanai Kopiļecai, Aivaram Komarovskim, Augustīnam Hofmanim, Birutai Kļavai, Birutai Mežinskai, Egitai Kļujevai, Adriānam Rebānam, Zanei Šteinbergai, Imantam Lagzdiņam, Vilhelmai Pucko, Sanitai Dejus un Ērikai Birzkopai. Šie brīvprātīgie bez maksas vadījuši dažādas veselību veicinošas nodarbības un snieguši konsultācijas tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams, organizējuši lielus un pilsētai nozīmīgus pasākumus, palīdzējuši dažādām NVO veikt organizatoriskos un tehniskos darbus, rakstījuši un virzījuši sabiedrībai nozīmīgus projektus u.c.

"Šī ir septītā reize, kad pašvaldība rīko godināšanas pasākumu veiksmīgākajām NVO un brīvprātīgā darba veicējiem. Paldies visiem, kuri no sirds veic brīvprātīgo darbu, palīdz pilsētai attīstīties. Iegūtā pieredze un kontakti ir ieguvumi, kurus brīvprātīgā darba veicējiem nespēs atņemt neviens. Liepāja var lepoties gan ar daudzajām nevalstiskajām organizācijām, gan ar simtiem brīvprātīgo, kuri nesavtīgi strādā, lai Liepājā notiktu dažāda mēroga pasākumi," brīvprātīgo darbu atzinīgi novērtē domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.   

Uz godināšanas pasākumu 5.decembrī aicināts ikviens, kurš vēlas pateikties un sumināt izvirzītās nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgā darba veicējus. Pasākumā Raimonda Paula kompozīcijas izpildīs Liepājā pazīstami mūziķi, savukārt laikraksts "Kurzemes Vārds" tradicionāli pasniegs kādai no nevalstiskajām organizācijām specbalvu.

"Gribu pateikties arī visiem tiem, kuri aizpildīja anketas. Esmu gandarīta, ka šogad anketās apraksti par ieteiktajām NVO un brīvprātīgajiem bija ļoti detalizēti, pamatoti un vērtīgi, jāsaka, ka liepājnieki ir pamanījuši šo organizāciju un brīvprātīgo darbu pilsētai nozīmīgu pasākumu organizēšanā," atzīst eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās Brigita Dreiže.

Lai izvēlētos veiksmīgākās nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgā darba veicējus, iedzīvotāji tika aicināti līdz 2. decembrim aizpildīt pieteikuma anketas gan domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, gan elektroniski mājas lapā www.liepaja.lv, kā arī zvanot un informējot par to Brigitu Dreiži. Kopumā anketās iedzīvotāji ieteica 13 Nevalstiskās organizācijas un 36 brīvprātīgā darba veicējus.   

Uzziņai:
2012. gadā tika godinātas piecas NVO – Liepājas Diabēta biedrība, biedrība "Krīzes grūtniecības centrs", biedrība "Cerība, Ticība, Mīlestība", pensionēto skolotāju biedrība ,,Zelta rudens" un sporta biedrība "NABBA". Tāpat paldies tiks sacīts 20 brīvprātīgā darba veicējiem – Andrai Šliserei, Annai Paulai Pujēnai, Annai Šleierei, Antonam Grikšam, Artim Dauginam, Astrīdai Vērdiņai, Birutai Lavrusenko, Dzidrai Lūsei, Gaļinai Sudmalei, Genādijam Iļjinam, Hildegardei Urbānei, Inai Veitei, Ludmilai Hmeļenko, Miervaldim Ziemelim, Raimondam Briežkalnam, Tamārai Sivokobiļskai, Valerijai Križevičai, Veltai Fišmeisterei, Viesturam Jaunzemim un Žanetai Andersonei.