Grobiņas novada Kultūras nodaļa aicina jebkuru piedzīvojumu meklētāju doties Lieldienu ticējumu medībās "Ripo pa Grobiņas novadu". No 2. līdz 5.aprīlim apceļojot novadu ar auto vai varbūt velosipēdu, piestājot konkrētās vietās, būs iespēja sameklēt sešus dažādus Lieldienu ticējumus, Informē Grobiņas novada domes Kultūras nodaļas vadītāja Linda Pričina.

"Katrā no vietām būs atrodama kāda tautasdziesma, kāds ticējums, kuru izlasot, būs jāsaprot kāds uzdevums jāizpilda. Uzdevumus var pildīt arī citās vietās, ne tikai pie norādēm," skaidro Grobiņas novada Kultūras nodaļas vadītāja Linda Pričina.

Norādes ar ticējumiem un uzdevumus varēs atrast Grobiņā pie novada domes ēkas, pie kultūras namiem Robežniekos, Gaviezē, Bārtā un Medzē, kā arī Dubeņos pie bērnudārza afišas staba. "Ja jākāpj uz akmens, nekāpiet uz tuvākā, bet lielākā, piemēram, Kapsēdes dižakmeņa, ja jāmazgā mute – sameklējiet kādu apslēpu strautiņu Ālandes upē," aicina pasākuma organizatori. "Tādējādi izvēršot šo piedzīvojumu vēl garāku un aizraujošāku."   

Kas tad jādara? Nofotografējies, izpildot ticējumā minētos uzdevumus, izveido bilžu kolāžu un publicē to savā Facebook kontā, pievienojot tēmturi #ripopagrobinasnovadu #grobinasnovads vai sūti pa tālruni 29188714 Whatsapp aplikācijā.

"Balvas būs! Vērtēsim atraktivitāti, uzdevumu radošu izpildījumu un citus kritērijus," norāda L. Pričina. Balvās Kultūras nodaļa būs sagādājusi gardumus no Grobiņas novada mājražotājiem – biedrības "Grobiņas Spēkavots".