Domes sēdē 14. oktobrī deputāti apstiprināja savstarpējos norēķinus starp pašvaldībām par citā pašvaldībā deklarēta bērna izglītošanu. Liepājas pašvaldība šo norēķinu rezultātā 2021. gadā varētu iegūt 278 692 eiro (iepriekš tika plānots, ka ieņēmumi būs 293 936 eiro), kas tiks novirzīti izglītības nozares finansēšanai.


Uzsākot 2021./2022. mācību gadu, ir noslēgts 31 līgums ar citām pašvaldībām par 521 audzēkni, kuri apmeklē Liepājas izglītības iestādes, bet kuru deklarētās dzīves vietas ir citu pašvaldību teritorijās.

Savukārt ar 28 pašvaldībām noslēgti līgumi par 480 audzēkņiem, kuru dzīves vieta ir deklarēta Liepājas pilsētā, bet kuri izglītojas citās pašvaldībās.

Pašvaldība aprēķinājusi, ka vidējās izmaksas 2021. gadā no 1. janvāra līdz 31. augustam uz vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādēs bijušas 36,71 eiro un pirmsskolas izglītības iestādēs – 173,73 eiro. Vidējās izmaksas 2021. gadā no 1. septembra līdz 31. decembrim uz vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādēs ir 38,67 eiro un pirmsskolas izglītības iestādēs – 180, 68 eiro.

Izmaksu palielinājums vispārējās izglītības iestādēs ir par 1,96 eiro, bet pirmsskolās – par 6,95 eiro, un tas ir saistīts ar izglītojamo skaita izmaiņām.


Vidējās izmaksas 2020. gadā no 1. septembra līdz 31. decembrim uz vienu izglītojamo vispārējās izglītības iestādēs bija 36,27 eiro, bet pirmsskolas izglītības iestādēs – 161,10 eiro.