Trešdien, 27.janvārī, Liepājas Universitātē tika parakstīts vidusskolēna stipendijas līgums, stipendijas ieguvēja šogad ir Liepājas Oskara Kalpaka 15. vidusskolas 12. klases skolniece Elīza Anna Smilga, kura izvēlējusies pēc vidusskolas beigšanas studijas uzsākt Liepājas Universitātes studiju programmā "Skolotājs", informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Elīza Anna Smilga saka: "Gribu būt matemātikas skolotāja kā mana mamma, gribu studēt savā pilsētā un strādāt savā skolā. Esmu dzirdējusi, ka skolotāju trūkst, turklāt gribu būt laba skolotāja, kas matemātiku prot iemācīt – esmu redzējusi kā to dara mana skolotāja un mana mamma."

Elīzas Anna Smilgas teikto atbalsta Liepājas Universitātes zinātnes prorektore Ieva Ozola: "Valstī skolotāju trūkst, tāpēc esmu priecīga, ka ir izvēlēta valstij svarīga profesija."

Vidusskolēna stipendija Liepājas Universitātē tiek piešķirta vienam vidusskolas 12. klases skolēnam sešus mēnešus mācību gada 2. semestrī par labām un teicamām sekmēm, godalgotām vietām republikas pilsētas, novada, reģiona vai valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu pētnieciskajā darbā, kā arī par sabiedrisko līdzdalību dažādās jauniešu un skolēnu organizācijās. Stipendijas apmērs ir 142,50 eiro mēnesī.