Ar Liepājas domes 17. marta domes sēdes lēmumu atbalstam jauno aktieru dzīvesvietas apmaksai Liepājas teātrim nākamajiem pieciem gadiem piešķirts finansējums 118 065,60 eiro apmērā.

Kā domes sēdē skaidroja vicemērs Atis Deksnis atbalsts tiek piešķirts no pašvaldības budžeta projekta "Cilvēkresursu piesaistes programma "Liepājas teātra trupas nostiprināšanai 2022. – 2026. gadam"" ietvaros, un atbalsta summa pakāpeniski ik gadu tiks samazināta. Laika posmā no 2022. gada līdz 2026. gadam paredzētais finansējums pa gadiem sadalās šādi:

2022. gadā – 39 355,20 eiro;
2023. gadā – 31 484,16 eiro;
2024. gadā – 23 613,12 eiro;
2025. gadā – 15 742,08 eiro;
2026. gadā – 7871,04 eiro.