Zelma Tālberga. "Kukainīši"

Pārskatot galerijas "Romas dārzs" krājumu, uzmanību piesaistīja grafika oforta tehnikā gadalaikam atbilstošās noskaņās, kurā attēlots kukainīšu pulciņš – taurenīši, sienāzīši, skudriņas un vabolītes, kas jautri dejo un muzicē zem sēnītes. Paraksts zem darba liecina, ka tas ir grafiķes Zelmas Tālbergas (1900–1972) darbs "Kukainīši", piezīmes rāmējuma otrā pusē – tas veltīts Ritai, 1943.gada aprīlī Rīgā. Mākslinieces radītā kompozīcija, tonāli smalkais tehniskais izpildījums un tēlainā izdoma rosina fantāziju un vēlmi izpētīt šo smalko ilustrāciju.

Zelma Tālberga strādāja oforta tehnikā, nereti izmantoja akvatintu, auksto adatu un mīksto laku, gleznojusi arī akvareļus (piemēram, "Alpu vijolītes"). Ofortā māksliniece centusies izpētīt visas tā tehniskās iespējas. Viņas melnbaltās grafikas ir gleznieciskas un mākslinieces risinātās kolorīta problēmas dažkārt rada pat krāsainības izjūtu.

Zelma Tālberga. "Alpu vijolītes"


Grafikās viņa atveidojusi reālistiskas Latvijas ainavas un pilsētu skatus. Kultūrvēsturiska nozīme ir dokumentāli precīzi fiksētajai Rīgas ainavai ("Skolas ēka pulkveža Brieža ielā"). Darinājusi portretus litogrāfijas tehnikā.

Māksliniece Zelma Tālberga dzimusi 1900.gada 13. martā Zemgalē, Šķibes pagasta “Lejaspluņķos" lauksaimnieku ģimenē. Skolas gaitas sākusi Šķibes pagastskolā un Kleinberga ģimnāzijā Jelgavā. Pirmā pasaules kara laikā kopā ar ģimeni dodas bēgļu gaitās uz Lēdurgu, tālāk uz Petrogradu, kur pabeidz ģimnāziju. Latvijā Zelma Tālberga atgriežas 1919.gadā.

Turpināt izglītošanos un pievērsties mākslas jomai viņu rosināja dzejniece Elza Stērste, kas reiz ciemojoties "Lejaspluņķos", ierauga Zelmas zīmējumus. Lai gan ģimenes rocība nav liela un vecākiem jāatjauno karā izpostītā māja, Zelma Tālberga 1925.gadā iestājas Latvijas Mākslas akadēmijā. Jau studējot pie profesora Riharda Zariņa, viņu piesaista grafikas māksla un aizrauj oforts ar savām plašajām iespējām izvērst zīmējumu un panākt lielu tonālo bagātību. 1932.gadā viņa gatavo diplomdarbu "Lauku podniecība", kurā darba procesā attēlots Cēsu podnieks Ieviņš. Diplomdarbu māksliniece aizstāvēja un diplomu saņēma 1933.gadā.