Galerijas Romas dārzs kolekcijā ir vairāk nekā trīsdesmit Liepājas mākslinieku darbi – ir autori, kuru atstātais mantojums ir plašs un bagāts, un ir autori, kuru atstātie darbi ir reti un maz zināmi.  Mākslinieka un pedagoga Kārļa Celmiņa kolekcijas daļa, lai arī ir pavisam neliela, tomēr ne vienveidīga un rod ieskatu viņa daiļradē. Galerijas krājumā šobrīd ir pieci viņa darbi – eļļas gleznas "Zvejlaiva", "Ainava" un "Purenes", kā arī akvarelis "Ievziedi" un kompozīcija ar stilizētu dabas formu motīvu "Zivis", darbi ir mākslinieka parakstīti, bet nav datēti.


Kārlis Celmiņš "Purenes".


Mākslinieka Kārļa Celmiņa dzīves aktīvākie gadi noritēja 20. gadsimta spilgtāko un traģiskāko notikumu laikā, kas ietekmēja un veidoja mākslinieka likteni un radošās dzīves ceļu. Viņa vārds ierakstīts Liepājas kultūras vēsturē, lai arī mākslinieka dzīves ceļš sācies Vidzemē, tomēr  mūža otro pusi viņs pavadījis  Liepājā.


Kārlis Celmiņš dzimis 1894. gada 11. septembrī Cēsu apriņķa "Pelītēs" Annas un Jāņa Celmiņu ģimenē, kā piektais bērns –  jaunākais brālis četrām māsām.  Mākslinieka vecākā māsa  Elza Klaustiņa  ir ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotā ievērojamā latviešu sabiedriskā darbiniece.


Kārlis Celmiņš "Ainava".


Pēc Cēsu reālskolas beigšanas Kārlis dodas uz Strogonova Centrālo tehniskās zīmēšanas skolu Maskavā, ko pabeidz 1915. gadā. Kopizstādēs piedalījies kopš 1913. gada. Pirmā pasaules kara laikā iesaukst karadienestā, kur nav nācies lietot ieročus, bet gan gleznot svētbildes.


1918. gadā K. Celmiņš atgriežas Latvijā, un strādājis par zīmēšanas skolotāju Madonā. No 1920. gada bijis pedagogs Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzijā. Bijis Neatkarīgo mākslinieku vienībā un biedrībā "Zaļā vārna".