14. septembrī pulksten 18 ikviens literatūras cienītājs aicināts uz grāmatas "Piemares vējos" atvēršanas svētkiem viesnīcas "Promenāde" Hika spīķerī, Vecajā ostmalā 40.

Sagaidot Latvijas simtgadi, Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa izsludināja konkursu, kurā Lejaskurzemes un Liepājas autori tika aicināti iesniegt savus iepriekš nepublicētos dzejas un īsprozas darbus. Šāds krājums nav tapis jau ilgu laiku. Līdz ar to tas  būs labs apliecinājums, ka literatūra Liepājā dzīvo – bija, ir un būs.

Konkursa žūrijā bija literatūrzinātnieki – Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesors Edgars Lāma, asociētā profesore Anda Kuduma, lektore Linda Zulmane, kā arī dzejnieks un rakstnieks Andris Akmentiņš un rakstniece Guna Roze.

Konkursam tika iesūtīti kopumā vairāk 50 autoru darbi, no kuriem žūrija izvēlējās labākos.

Svarīgi kritēriji krājuma darbu atlasē bija teksta novitāte literārajā formā, saturā, valodas lietojumā, tēlu un izteiksmes līdzekļu izvēlē, leksikas funkcionāli mērķtiecīgā izmantojumā, kā arī autora individuālās literārās meistarības izaugsme. Šajos darbos nenoliedzami jaušams  Kurzemes un Liepājas kolorīts.

Krājuma "Piemares vējos" atvēršanas pasākumā būs iespēja dzirdēt tekstus no grāmatas pašu autoru izpildījumā, informē Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa.