Noslēdzoties teātra sezonai, elektroniskais teātra žurnāls Kroders.lv jau otro reizi organizē jauno autoru rakstu konkursu, aicinot jauniešus līdz 16. jūlijam iesūtīt savu recenziju par jebkuru 2022./2023. gada sezonā tapušu Latvijas teātra jauniestudējumu.


Elektroniskais teātra žurnāls Kroders.lv kopš tā dibināšanas 2011. gadā īpašu uzmanību pievērsis jauno autoru balsīm, piedāvājot publikācijas iespējas dažādu Latvijas augstskolu studentiem – topošajiem teātra un citu mākslas jomu kritiķiem. Konkursa mērķis ir veicināt jaunu autoru ienākšanu Latvijas teātra kritikā, rosinot viedokļu dažādību un attīstot teātra kritikas daudzveidību Latvijas teātra vidē.


Konkursā var piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem (tostarp skolēni un studenti), iesūtot konkursa pieteikumu un recenziju par jebkuru Latvijas teātra jauniestudējumu, kas tapis laika posmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 18. jūnijam. Viens autors konkursā var piedalīties tikai ar vienu rakstu. Raksts līdz 2023. gada 16. jūlija pulksten 24.00 jānosūta Kroders.lv galvenajai redaktorei uz e-pastu: ieva@kroders.lv.


Recenzijas autoram konkursa pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds; vecums; skola/augstskola/nodarbošanās. Pieteikums var tikt noformēts kā atsevišķs dokuments vai e-pasta vēstule. Recenzijas tekstā jābūt skaidri norādītam izrādes nosaukumam un teātrim, kurā tā ir iestudēta. Minimālais raksta apjoms: 8000 zīmes (ieskaitot atstarpes).


Recenzijas formāts un žanrs ir katra autora brīva izvēle, tomēr Kroders.lv redakcija piedāvā dažas vadlīnijas, kam rakstā var pievērst uzmanību (atkarībā no izrādes specifikas):
•izrādes pamatā esošā literārā materiāla specifikas un nozīmes raksturojums; literārā materiāla un izrādes vēstījuma atšķirības;
•izrādes tēlu sistēmas un būtiskāko skatuves varoņu raksturojums;
•izrādes vizuālo un skanisko zīmju (scenogrāfijas, kostīmu, gaismu, horeogrāfijas u.c. elementu) analīze;
•aktierspēles analīze;  
•režijas paņēmienu analīze;
•izrādes filozofiskā vēstījuma raksturojums;
•izrādes ieceres un realizācijas novērtējums u.c.

Otrajā jauno autoru konkursā saņemtos darbus vērtēs Kroders.lv redakcija un īpaši pieaicināta redkolēģija. Trīs labāko recenziju autori katrs saņems balvu no konkursa atbalstītāja – izdevniecības "Laika grāmata" ("VESTA-LK"), kā arī iespēju publicēt rakstu Kroders.lv sadaļā RECENZIJAS.