Tūrisma attīstības valsts aģentūrā (TAVA) novērtēti pirmie kvalitātes zīmes „Q Latvia” pretendenti, Liepājas reģionālais tūrisma informācijas birojs to vidū nav.

Izstādes „Balttour 2012” laikā TAVA pasniedza pirmās kvalitātes zīmes „Q Latvia”. Apbalvoto vidū bija arī arī Kuldīgas Tūrisma informācijas centrs, ko vada Artis Gustovskis. Liepājas reģionālais tūrisma informācijas birojs (LRTIB) konkursā nepiedalījās. Kā portālam atzina LRTIB vadītāja Ieva Hmieļevska, "nenobriedām", lai iesniegtu pieteikumu. Viens no šķēršļiem esot bijis arī biroja mazais budžets, jo, lai piedalītos konkursā, esot vajadzīga dalības maksa. Pēc Hmieļevskas teiktā, birojs nealkstot atzinības, bet kā prioritāti izvirzījis darāmos darbus.  

Kvalitātes sistēma „Q Latvia” ir jaunums Latvijā, tā izveidota pēc Šveices parauga ar mērķi celt viesmīlības kultūru un tūrisma pakalpojumu kvalitāti, kas savukārt nozīmē tūrisma pakalpojumu sniedzēju konkurētspējas un reputācijas pieaugumu, pastīja TAVA sabiedrisko attiecību speciāliste Inta Briede.

Pieteikšanās, lai pretendētu uz kvalitātes zīmi, izsludināta pagājušajā rudenī. Pieteickušies 14 interesenti – viesnīcas, muzeji, tūrisma informācijas sniedzēji. Līdz finiša taisnei nonāckuši 11 pretendenti.

Par konkursa norisi pastāstīja Artis Gustovskis. Pēc viņa teiktā par katru pretendentu bija sagatavots pamatīgs „dosjē”, kurā vispusīgi atspoguļota pakalpojumu sniedzēju atbilstība kvalitātes sertifikātam. Piedalīšanās e-mācībās, sava darba pašnovērtējums un rīcības plāns darba uzlabošanai, paveiktais šā rīcības plāna īstenošanā u.c.

Īpaša novērtējuma sadaļa bija tā, kuru bija aizpildījis „slepenais viesis”. Pie katra kvalitātes zīmes pretendenta bija devies parastam klientam maksimāli pietuvināts speciālists, kas pats uz savas ādas izbaudīja tūrisma uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, rūpīgi tos novērtējot pēc dažādiem kritērijiem. Piemēram, cik atsaucīgi ir darbinieki, lai atbildētu uz e-pasta vēstulēm? Vai viņi jūs sveicina pirmie? Vai... pakalpojuma sniedzējs patiešām sniedz pakalpojumu, ja īstenībā to nesniedz (viesnīcā nedarbojas sanitārais mezgls u.c.) Vai tūrisma informācijas centrs strādā labi, ja brīvdienās, kad tūristu skaita pieplūdums ir vislielākais, tā durvis ir slēgtas (un nav pat uzraksta par darba laikiem) utt.?

Komisija, kuru veido pārstāvji no TAVA, Ekonomikas ministrijas Tūrisma nodaļas, Viesnīcu un restorānu centra, Latvijas tūrisma aģentu un operatoru asociācijas un Latvijas naktsmītņu asociācijas, strādāja, apzinoties, ka, no vienas puses, pret pirmajiem kvalitātes zīmes pretendentiem vajadzētu izturēties ar lielāku saudzību, jo viņi taču ir pirmie, drosmīgākie. No otras puses, ja kvalitātes latiņa netiks pienācīgi augstu pacelta jau sākumā, arī turpmāk tā nebūs vajadzīgajā līmenī.

Kā portālam atzina Gustovskis, Liepājas birojs ir viens no labākajiem Kurzemē, un, ja būtu piedalījies, noteikti iegūtu sertifikātu. Arī finansiālie izdevumi nebūt nav bijuši pārāk lieli. "Mums tas maksāja ap 30 latiem, jo vienīgie izdevumi bija "slepenā viesa" uzturēšanās un ceļa izdevumu segšana."