Deputāti divās pastāvīgo komiteju sēdēs ceturtdien atbalstīja lēmumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 20A.

Kā deputātiem paskaidroja domes izpilddirektors Edgars Rāts, nekustamais īpašums – zemes gabals Zemnieku ielā 20A –nepieciešams, lai varētu veidot savienojumu starp Zirņu ielu, Zemnieku ielu, Raiņa ielu un Rīgas ielu Zirņu – Ganību ielu rekonstrukcijas projekta ietvaros.

Zemes gabala iegādei nepieciešamie izdevumi paredzēti Eiropas Savienības fonda projektā „Zirņu – Ganību ielu rekonstrukcija un pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu pieslēgums Liepājas ostai)”.

Trīs neatkarīgi vērtētāji zemes gabalu novērtējuši robežās 180 – 194 tūkstoš latu robežās, bet saskaņā ar likumu pašvaldībai jāizvēlas zemāk noteiktā cena.

Lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē, kas paredzēta 27.oktobrī.