13. jūlijs
17.00 Administratīvā komisija, Jelgavas iela 48.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš līdz 27. jūlijam atradīsies atvaļinājumā.
 
14. jūlijs
15.00 Izglītības komisija, attālināti tiešsaistē.

15. jūlijs

11.00 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija, Liepājas domes 226. telpa.

13.00 Sociālo lietu komisija, attālināti tiešsaistē.
                                                                         
14.00 Iepirkumu komisija, Liepājas domes 207. telpa.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sēdē.

16. jūlijs
10.30 Pilsētas attīstības komiteja, attālināti tiešsaistē.

12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, attālināti tiešsaistē.
                                                                                   
13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, attālināti tiešsaistē.

14.00 Finanšu komiteja, attālināti tiešsaistē.

16.00 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.

17. jūlijs
9.30 Apstādījumu uzraudzības komisija, izbraukuma sēde.


Komunālās pārvaldes plānotie darbi


1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies pilsētas apstādījumu kopšana - tiks mēsloti, atjaunoti zālieni, košumkrūmi, rozes un ziemcietes, izgriezti un novākti sausie zari, zāle, lapas, nobiras, rušināti, ravēti, laistīti jaunie puķu stādījumi, pļauti zālieni un veikti citi uzturēšanas darbi.
5. Notiks jauno koku stādījumu kopšana un laistīšana un ielu malās augošo koku atvašu un zaru apzāģēšana tur, kur lapas un zari aizsedz vai traucē satiksmes ceļu zīmju pārskatāmību.
6. Notiks pludmales teritorijas un inventāra ikdienas uzturēšanas darbi.
7. Strādās pludmales glābēju dienests.
8. Peldu ielas posma pārbūves būvdarbi ir pabeigti un satiksme šeit atjaunota. Būvnieks SIA "A-Land" gatavo dokumentus, kas nepieciešami, lai posmu nodotu ekspluatācijā.
9. Turpināsies Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve. Līdz 10. novembrim ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
10. Turpināsies darbi Zirgu salā – projekta "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5.kārta". Darbu veicējs SIA CTB izbūvē asfaltētu celiņu, kas būs piemērots velosatiksmei un skrituļošanai, kā arī skeitparka laukumu un veic teritorijas labiekārtošanu.
11. Turpināsies Dorupes ielas pārbūves darbi. Līdz š. g. jūlijam ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Autovadītāji aicināti uzmanīgi sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm! Dorupes ielā atjauno bojāto asfalta segumu un izbūvē jaunu asfalta segumu līdz šim grantētajā posmā līdz Zirņu ielai, kā arī izbūvē lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Būvdarbus veic SIA "CTB".
12. Turpināsies asfaltbetona seguma pārbūve Liedaga ielas posmā (līdz Jūrmalas parkam). Darbus veic SIA "CTB".
13. Turpināsies Laivu ielas pārbūve. Darbus veic SIA "A-Land".
14. Turpināsies grants seguma pārbūve uz asfalta segumu Medzes ielas posmā no Ziemupes ielas līdz iebrauktuvei īpašumā Pulvera ielā 28. Darbus veic SIA "CTB".
15. Turpināsies asfaltbetona seguma atjaunošana Vecliepājā: Vaiņodes ielas posmā no Ganību ielas līdz Ventas ielai, Pērkones iela posmā no Uliha līdz Siguldas ielai, Klaipēdas ielas posmā gar Centrālkapiem (vecais Bernātu ceļš) un Krusta ielā. Darbus veic SIA "CTB".
16. Turpināsies asfaltbetona seguma atjaunošana Jaunliepājā: Rīgas ielas posmā no Tramvaju tilta līdz Raiņa ielai. Darbus veic SIA "CTB".
17. Turpināsies iekškvartālu ielu posmu atjaunošana Vecliepājā: M. Ķempes ielā 5, E. Tisē ielā, Airītes ielā, Vaiņodes ielā un Reiņa meža ielā. Darbus veic SIA "A-Land".
18. Turpināsies iekškvartālu ielas atjaunošana Karostā, Atmodas bulvārī un Tosmarē,  Pāvilostas ielā. Darbus veic SIA "A-Land".
19. Kalpaka ielas posmā no Siļķu līdz Šķēdes ielai turpināsies gājēju pāreju pārbūve - uz pārejām tiks ierīkots speciālais apgaismojums un labiekārtotas pieejas tām.
20. Turpināsies Ventspils ielas ietves atjaunošana posmā no Namdaru ielas līdz Užavas ielai, līdz ar to notiks iepriekšējos gados uzsāktā šīs ielas ietves atjaunošana.
21. Plānota grants seguma ielu apstrāde ar pretputekļu maisījumu.
22. Turpināsies asfalta seguma ielu bedrīšu remonts.
23. Turpināsies ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana.
24. Turpināsies betona bruģa seguma atjaunošana uz ietvēm pilsētas centrā.
25. Turpināsies dabīgā akmens bruģa seguma atjaunošana F. Brīvzemnieka ielas posmā no Jūras ielas virzienā uz Veco ostmalu.
26. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
27. Jūrmalas parkā turpināsies lietus ūdens kolektora izbūve posmā no Peldu ielas līdz "Daugavas" stadionam, līdz ar to būs slēgti atsevišķi gājēju celiņa posmi. Būvdarbi nepieciešami, lai novērstu parka teritorijas applūšanu lietavu laikā. Darbus veic SIA "A-Land" atbilstoši SIA "IGORSEN" izstrādātajam būvprojektam.
28. Alejas ielā, pie J. Čakstes 10. skolas, turpināsies gājēju pārejas izbūve. Darbu veic CTB.
29. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Autovadītāji aicināti uzmanīgi sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm!
30. Turpināsies biroju ēkas Peldu ielā 5 pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Galvenais būvuzņēmējs – a\s UPB.
31. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā. Pārbūves projektu izstrādājis SIA "Livland Group" un arhitekts Mikus Lejnieks, būvdarbu veicējs – SIA "Bildberg". Darbi turpināsies līdz 2021. gada beigām.
32. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963 vai sūtīt ziņu, izmantojot aplikāciju WhatsApp.