Liepājas pašvaldības administrācija uz ārkārtējās situācijas laiku ir izveidojusi jaunu darba organizēšanas kārtību, kas paredz saglabāt tās rīcībspēju un visu funkciju izpildi iespējamu risku gadījumā, ieviešot sekojošus ierobežojošus pasākumus, informē sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Pašvaldības administrācija, pielietojot risku vadības ieteikumus, visus darbiniekus sadalījusi divās grupās, t. s. “šūnās”, katrā struktūrvienībā nodrošinot nepārtrauktu pašvaldības funkciju izpildi. Abas grupas ievēro savstarpēju distancēšanos un darba vietu klātienē apmeklē noteiktās dienās. Kamēr viena grupa strādā klātienē, otra grupa strādā attālināti, izmantojot attālinātas komunikācijas rīkus (piemēram, "Jitsi", "Zoom Meeting", "Cisco Webex" u. c.) un programmatūras (grāmatvedības un lietvedības sistēmas, e-pasts u. c.).

Darbiniekiem ir pienākums būt sasniedzamiem darba laikā. Šim nolūkam visiem darbiniekiem ir nodrošināti nepieciešamo programmu piekļuves dati un komunikācija tiek pārvirzīta uz e-pastiem un mobilajiem tālruņiem.

Visu ārkārtas situācijas laiku grupas netiekas savā starpā ne tikai darba laikā, bet arī ārpus tā, ieskaitot privāto vidi. Tādējādi tiek samazināta varbūtība, ka, inficējoties kādam no darbiniekiem, karantīnā jādodas visai struktūrvienībai vai iestādei.

Šāda darba organizācija tiek organizēta, lai pašvaldības administrācija ar saviem cilvēkresursiem varētu maksimāli ilgi nodrošināt nepārtrauktu darba procesu, ja kāda daļa no darbiniekiem nonāk pašizolācijā vai karantīnā.

Iedzīvotāji aicināti pakalpojumus saņemt attālināti. Šeit apkopots iestāžu un kapitālsabiedrību darba režīms ārkārtējās situācijas laikā.