Ceturtdien, 8. decembrī, Liepājas domes sēdē tika apstiprināts Liepājas pašvaldības 2017. gada budžets. Pamatbudžeta ienākumi un izdevumi plānoti vienādi – 73, 3 milj. eiro. 

Budžeta ieņēmumu lielāko daļu (51, 2%) sastāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, nekustamā īpašuma nodokļu (4, 8%) ieņēmumi un valsts mērķdotācijas (31, 2%), izdevumu daļu – atalgojuma sakārtošana izglītības iestāžu darbiniekiem, pilsētas ielu remontu un ietvju sakārtošana mikrorajonos, kā arī braukšanas maksas atlaižu nodrošināšana sabiedriskajā transportā. Izdevumi tiks nodrošināti no plānotajiem ieņēmumiem un līdzekļu atlikuma 825 780 eiro apmērā no dažādiem projektiem.

Budžeta projektā rasta iespēja sakārtot atalgojuma sistēmu ne tikai izglītības iestāžu pedagogiem, bet arī skolu un bērnudārzu tehniskajiem darbiniekiem. Būs arī lielākas algas pašvaldības policistiem, sociālajiem darbiniekiem, bibliotekāriem un citiem pašvaldības sistēmā strādājošajiem. Kopumā tie ir vairāk nekā 1500 liepājnieku. Šovasar no pašvaldību budžeta par vidēji 88 eiro tika paaugstināts atalgojums visiem pirmsskolas pedagogiem un ir stājies spēkā arī jaunais atalgojuma modelis vispārizglītojošo mācību iestāžu pedagogiem.

Finansējums paredzēts arī pilsētas ielu remontam un ietvju sakārtošanai mikrorajonos, piemēram, lai uzlabotu satiksmes plūsmu un nebūtu tik ilgi jāgaida, kad varēs šķērsot pārbrauktuvi, ieplānoti līdzekļi Raiņa ielas dzelzceļa pārbrauktuves pārbūvei.

Vairāk pensionāru un pilnīgi visas politiski represētās personas varēs saņemt braukšanas maksas atlaides sabiedriskajā transportā, tāpat tiks ieviesti jauni sociālie pabalsti.

Papildu finansējums paredzēts arī skolēnu vasaras nometņu organizēšanai. Tiks nodrošināts finansējums speciālās ēdināšanas programmas nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, 3D printeru projekta īstenošanai 6.vidusskolā, sporta un kultūras pasākumiem, izvērtējot to aktualitāti un lietderību pilsētas ekonomiskās situācijas uzlabošanā.

Speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu ieņēmumi un izdevumi plānoti 6 241 673 eiro apmērā. Ieņēmumi un izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem – 118 360 eiro.