Veselības ministre Ingrīda Circene piektdien Liepājā ar pilsētas domes vadību pārrunājusi Liepājai aktuālās problēmas veselības aprūpē, uzsverot nepieciešamību mainīt finansēšanas sistēmu.

Liepājas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks vērsis ministres uzmanību uz nepārskatāmo medicīnas finansējuma sadales uzskaites sistēmu, rosinot vienotu pārskatu sistēmu visām medicīnas iestādēm. Circene piekritusi, ka spēles noteikumiem visiem jābūt vienādiem un būtu strukturāli jāmaina finansēšanas sistēma medicīnas nozarei kopumā, ziņo BNS.

Ministre uzrunā uzsvērusi, ka veselības aprūpe Liepājā ir viena no visām Kurzemes reģiona prioritātēm, tāpēc viņu interesē pašvaldības viedoklis, kuras jomas būtu vairāk attīstāmas nākotnē un kurās būtu lietderīgi ieguldīt valsts un Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus, nodrošinot augsta līmeņa pakalpojumus iedzīvotājiem.

Circene atgādinājusi, ka arī turpmāk saglabāsies līdzfinansējums veselības aprūpē trūcīgajiem, tajā pašā laikā pievēršot uzmanību ēnu ekonomikas izskaušanai, jo 15–20% sabiedrības locekļu, kuri nemaksā valstij nodokļus, nostāda nevienlīdzīgā situācijā pārējo sabiedrības daļu, norādīja Jākobsone.

Tikšanās laikā pārrunātas arī ES obligātās prasības medicīnas iestādēm, jautājums par kvotām ģimenes ārstiem, ES finansēto projektu ieviešanas gaita ģimenes ārstu infrastruktūras uzlabošanai Vecliepājas un Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centros utt. Runājot par Liepājas reģionālo slimnīcu, Circene uzsvērusi, ka atbalstīs emisijas kvotu izmantošanu ēkas siltināšanai, jo tas saistīts ar apstākļu uzlabošanu pacientiem.

Sesks iepazīstināja ministri ar pašvaldības plāniem nākotnē, attīstot arī Liepājas senās kurortoloģijas tradīcijas un pieejamos unikālos pazemes ūdens resursus.

Circene piektdien apmeklēja arī Liepājas reģionālo slimnīcu, tikās ar tās vadību un personālu.

Jau vēstīts, ka valsts pārziņā esošajās slimnīcās no šā gada sākuma budžets tiek veidots pēc vienota principa – gada sākumā un reizi ceturksnī tiek apstiprināti katra nākamā perioda izdevumi, kur slimnīcu vadībām ir likts saplānot finanses gadu uz priekšu un strādāt ar tiem līdzekļiem, kas būs viņu rīcībā. Nākotnē šo principu plānots attiecināt arī uz reģionālajām un lokālajām slimnīcām.