Ceturtdien, 16. februārī, domes sēdē Liepājas 2017.gada budžetā apstiprināti grozījumi 12 miljonu eiro apmērā. Kopējais pašvaldības gada budžets tagad ir 85,3 miljoni eiro.

Papildu līdzekļi paredzēti pilsētas ielu rekonstrukcijai, uzņēmējdarbības vides attīstībai Liepājā, pirmskolas izglītības iestāžu vides sakārtošanai, parku labiekārtošanai, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kā arī citiem pilsētvides uzlabojumiem.

Budžeta grozījumos finansējums 658 000 eiro apmērā paredzēts Grīzupes ielas pārbūvei no pilsētas robežas līdz Cukura ielai, 124 000 eiro Atmodas bulvāra braucamās daļas rekonstrukcijai, 37 000 eiro atpūtas vietas "Beberliņi" un 41 338 eiro stadiona "Raiņa parks" labiekārtošanai, 10 000 eiro koka solu iegādei un uzstādīšanai ostmalas promenādē nolietojušos koka solu vietā, savukārt  255 000 eiro atvēlēti uzņēmējdarbības vides sakārtošanai Liepājā.

25 430 eiro piešķirti sporta bāzes "Draudzība" uzlabošanai, papildu finansējumu saņems arī Tenisa sporta skola jumta seguma nomaiņai un  par 45 000 eiro tiks veikta tehniskā projekta izstrāde pirmsskolas izglītības iestādei "Kriksītis".

Lai varētu izremontēt pagrabtelpas, Jaunliepājas poliklīnikas vajadzībām piešķirti 50 000 eiro, 161 793 eiro piešķirti arī  aktīva dzīvesveida veicināšanas projektam "Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs"  . Domes sēdē Garnizonu kapsētas paplašināšanai apstiprināts 68 763 eiro liels finansējums, savukārt 10 000 eiro atvēlēti Veco kapu sakopšanai. Tāpat kopumā 100 000 eiro piešķīra pašvaldības līdzfinansējumam tehniskās dokumentācijas sagatavošanai energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamajās mājās un sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei.
100 000 eiro atvēlēti dažādu kultūras projektu realizācijai, 33 588 eiro piešķīra studiju programmas "Dramatiskā teātra aktiermāksla" atbalstīšanai, Liepājas teātris saņēma 53 564 eiro prožektoru nomaiņai, savukārt liela izmēra karoga masta būvniecībai Jāņa Čakstes laukumā piešķirti 30 000 eiro.
Kopējais Liepājas pilsētas pašvaldības budžets 2017.gadam pēc grozījumu apstiprināšanas ir 85,3 milj. eiro, no kuriem lielākā daļa jeb 41,6 milj. eiro ir nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, 29,2  miljoni eiro  ir transfertu maksājumi un 7,9 milj. eiro budžeta iestāžu maksas ieņēmumi, savukārt atlikums no iepriekšējā gada budžeta ir 5,5 miljoni eiro.

Atgādinām, ka budžetu kārtējam gadam apstiprina divos posmos – 2017.gada pamatbudžetu jeb uzturēšanas budžetu apstiprināja 2016.gada nogalē, tajā iekļauti visi pamatizdevumi – algas, obligātie maksājumi un komunālo pakalpojumu apmaksa. Savukārt februāra domes sēdē, kad ir zināms precīzs naudas atlikums no iepriekšējā gada, izvērtējot prioritātes un iespējas, tiek izskatīti lēmumprojekti par attīstības projektiem un jaunām iniciatīvām, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.