Domes sēdē ceturtdien, 13. oktobrī, apstiprināts Liepājas pilsētas pašvaldības 2016. gada budžeta palielinājums kopumā par 6 miljoniem eiro.

Lielāko pieauguma daļu sastāda ieņēmumi no valsts mērķdotācijām – 4,7 miljonu eiro apmērā, kas tiek attiecīgi novirzīti pedagoģisko darbinieku atlīdzībai, kā arī Liepājas pilsētas Sociālā dienesta un Izglītības pārvaldes asistentu pakalpojumu apmaksai.

Domes lēmums paredz, ka pamatbudžeta ieņēmumi palielinās par 1,29 miljoniem eiro, no kuriem 71 200 eiro saņemti no apdrošinātājiem par J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas zibens postījumiem, savukārt 1,2 miljoni eiro plānoti kā papildu ieņēmumi pašvaldībai, kas šodienas domes sēdē tika sadalīti dažādām vajadzībām.

Apstiprinot izmaiņas pašvaldības šī gada budžetā, deputāti atbalstīja ierosinājumu atvēlēt 192 546 eiro, kas paredzēti dažādu projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam.

Izglītības pārvaldes vajadzībām papildus piešķirti 195 111 eiro, no kuriem 135 950 eiro paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu algu palielināšanai 2016. gada septembra – decembra mēnešos, 32 505 eiro paredzēti sociālo pedagogu darba algas samaksai, 10 043 eiro – optiskā interneta izbūvei pirmsskolas izglītības iestādēs, 7 876 eiro – 1. klašu reģistrācijas sistēmas izstrādei un ieviešanai un 8 737 eiro lietojumprogrammas "Soma.lv" abonēšanai.

Tāpat 12 000 eiro paredzēti, lai pilsētvidē uzstādītu jaunus soliņus un atkritumu tvertnes, 60 000 eiro atvēlēti dažādu iesākto un plānoto vides labiekārtošanas darbu veikšanai.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopumā atvēlēti 168 156 eiro un par šo summu plānots gan atpirkt nekustamo īpašumu Atmodas bulvārī 16, gan nojaukt ēku un žogu Jelgavas ielā 39, gan atjaunot 3050 m2 lielo Akmens dārzu Jūrmalas parkā, gan paredzēts papildu finansējums biznesa inkubatora telpu un kāpņu remontam Dārza ielā 4/8.

129 487 eiro piešķirti dažādu sporta vajadzību izpildei: Futbola sporta skola par 36 815 eiro varēs iegādāties jaunajiem sportistiem ziemas sporta formas, Sporta pārvalde par 14 793 eiro rīkos dažādus sporta pasākumus, Kompleksajā sporta skolā varēs nodrošināt papildu 5 treneru slodzes, Sporta spēļu skola varēs nomāt transportu, tāpat piešķirts 13 809 eiro liels finansējums sporta centra "Ezerkrasts" remontdarbiem u.c.

SIA "Liepājas teātrim" piešķirts papildu 50 000 eiro liels finansējums jauniestudējumiem un 6 434 eiro prožektoru nomaiņai. Nolemts piešķirt 190 141 eiro SIA "Lielais dzintars" kultūras funkciju nodrošināšanai un 24 117 eiro SIA "OC Liepāja" stadiona "Daugava" futbola palīglaukuma seguma piegādei un ieklāšanai. Kopumā kapitālsabiedrībām piešķirts 379 251 eiro liels papildu finansējums.