Ar sporta dienu ģimenēm, kuras atgriezušās no ārvalstīm, izvēloties par dzīvesvietu Liepāju, noslēdzies projekts "Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās", kura ietvaros notika pasākumu kopums, lai veicinātu ārvalstīs dzīvojošo latviešu atgriešanos Liepājā, informē SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Projekts tika īstenots no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada septembrim un tā partneri bija Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija,  Kurzemes plānošanas reģions un Liepājas Speciālā ekonomiskā zonas pārvalde. Projekta kopējās izmaksas tiek segtas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējuma.

Kā liecina Kurzemes plānošanas reģiona apkopotā informācija no 2018.gada maija līdz 2020.gada jūlijam Liepājā atgriezušies 200 cilvēki, vēlmi atgriezties izteikuši 114, ar remigrācijas koordinatoru sazinājušies – 361, bet personalizēts piedāvājums sagatavots  350 cilvēkiem.
Projekta koordinatore un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže uzsver, ka atgriešanās no ārvalstīm dažreiz pat ir grūtāka nekā aizbraukšana. Cilvēki saskaras ar ļoti dažādām problēmā un tad ir svarīgi, ka blakus ir cilvēki, kas ir līdzīgā situācijā un var atbalstīt un palīdzēt. Projekta "Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās" ietvaros notika ne tikai reemigrantu sporta spēles, bet arī virkne dažādu citu pasākumu - konference "Nākamā pietura – Liepāja. Darba un biznesa iespējas reemigrantiem", tīklošanās pasākumi remigranti kopienai Liepājā,  tikšanās ar latviešu kopienas pārstāvjiem ārvalstīs, piemēram, Lielbritānijā un Nīderlandē u.c.

Jau no 2018. gada sākuma Liepājas speciālā ekonomiskās zonas pārvalde sadarbībā ar Liepājas pilsētu īsteno pārdomātu ilgtermiņa programmu, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju atgriešanos jeb remigrāciju. Programmas galvenais mērķis ir sekmēt kvalificēta darbaspēka pieejamību, kas vistiešāk ir saistīts ar Liepājas ekonomisko attīstību, kas, pieaugot uzņēmējdarbības un dzīves vides kvalitātei, veicinājusi jaunu ražošanas uzņēmumu ienākšanu un esošo paplašināšanos pilsētā. No 2017. gada Liepājas SEZ teritorijā ir uzbūvētas 6 jaunas ražotnes, 5 šobrīd ir būvniecības procesā, bet vēl vismaz 7 tiek projektētas. Katra jauna rūpnīca dod 20-50 jaunas darbavietas.

LSEZ pārvaldes Biznesa attīstības un mārketinga daļas vadītājs Gatis Ginters uzsver, ka ir sasniegti zināmi rezultāti. "Gandrīz ikvienā Liepājas SEZ teritorijā strādājošajā uzņēmumā strādā kāds, kurš atgriezies no ārzemēm, jo īpaši ražotnēs, kas uzbūvējušas jaunas rūpnīcas un var nodrošināt kvalitatīvus darba apstākļus un konkurētspējīgu atalgojumu. Tomēr ir ļoti svarīgi stiprināt remigrantu kopienu Liepājā, kas dod iespēju dalīties pieredzē, dažādu jautājumu risināšanā un iespējams iedrošinās arī citus ārvalstīs dzīvojošos latviešus atgriezties Latvijā par dzīvesvietu izvēloties Liepāju."

LSEZ pārvaldes remigrācijas programma ietver sekojošo:
• specializēta Liepājai veltīta remigrācijas un vakanču portāla izveide liepaja.yourmove.lv izveide 2018. gadā, kas 2019. gadā pārtapa par sadaļu Liepājas SEZ pārvaldes mājas lapā internetā Darbs Liepājā (ievietoti 234 darba sludinājumi, 84 555 skatījumi);
• Regulāra jaunu vakanču informācijas izplatīšana lielākajās ārvalstu latviešu domu biedru grupās  sociālajos tīklos (Lielbritānija, Īrija, Vācija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija);
• Konsultatīvā tālruņa, e-pasta izveide;
• Tikšanās ar remigrantiem un interesentiem (tikšanās klātienē Liepājā; atgriešanās plāna sastādīšana, personāldaļu kontakti, atgriezenisko saišu apkopošana);
• Dalība reemigrācijas pasākumos ārvalstīs uzrunājot Latvijas diasporu;
• Tīklošanās pasākumi reemigranti kopienai Liepājā;
• Palīdzība Liepājas pašvaldībai iegūt remigrācijas sekmēšanas konkursa finansējumu.