Finanšu konsultants SIA "Prudentia Advisers" kopš 2. aprīļa, kad tika piesaistīts "Liepājas metalurga" situācijas risināšanai, jau paguvis nopelnīt 90 000 latu, raksta portāls pietiek.com.

Par to liecina portāla Pietiek.com rīcībā esošā informācija no informētiem avotiem valdībā.

No oficiāliem komentāriem Pietiek.com avoti atsakās, jo valdība 16. aprīlī visam, kas attiecas uz "Liepājas metalurga" situācijas risināšanu, tostarp "Prudentia" atlīdzību noteikusi ierobežotas pieejamības informācijas statusu. Pēc Pietiek.com ziņām koalīcijas partneru vidū nav viennprātības par risinājumiem saistībā ar "Liepājas metalurgu", kas arī izskaidro ierobežotās pieejamības informācijas noplūšanu, bet šīs domstarpības palikušas aiz valdības slēgtās sēdes durvīm.

Tā dēvētais "Liepājas metalurga" "kreditoru klubs" – AS "Citadele banka", AS "Latvenergo", AS "SEB banka" un Finanšu ministrija lēmumu par profesionāla finanšu un komercdarbības konsultanta pieņēma marta pēdējā nedēļā. Jau 2. aprīlī starp kreditoriem un "Prudentia" noslēgts uzņēmuma līgums. Saskaņā ar to privātajam finanšu konsultantam noteikta fiksēta atlīdzība – 15 000 latu nedēļā.

Sākotnēji par pirmo trīs nedēļu konsultācijām laika posmā no 2. līdz 23. aprīlim "Prudentia" pakalpojumus proporcionāli apmaksājuši divi no kreditora kluba dalībniekiem – AS "Citadele banka", kas ir valsts banka, un AS "SEB banka".

Tomēr 16.aprīlī, kad valdības sēdes slēgtajā daļā tika uzklausīts "Prudentia" ziņojums par "Liepājas metalurga" finanšu situāciju un tās ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, pieņemts lēmums veikt grozījumus uzņēmuma līgumā, finanšu konsultanta apmaksas izdevumus pilnībā pārnesot uz valsts pleciem.

Valdība aiz slēgtām durvīm lēmusi, ka nākamo "Prudentia" atlīdzības daļu 45 000 latu apmērā par trīs nedēļu periodu no 23.aprīļa līdz 14.maijam izmaksās no valsts budžeta apakšprogrammas "Valsts parāda vadība" līdzekļiem. Ieraksts valdības sēdes protokolā par šo lēmumu nav publiski pieejams, tam noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

Lai gan uzņēmuma līgums ar "Prudentia" noslēgts jau 2.aprīlī un tā pieņemšanā bijusi iesaistīta arī Finanšu ministrija kā kreditoru kluba biedrs, tikai divas nedēļas vēlāk – 16. aprīļa valdības sēdes slēgtajā daļā juridiski sakārtota konkrētā privātā konsultanta piesaiste, faktiski ar atpakeļejošu datumu legalizējot to, ka šī pakalpojuma sniegšanai nav rīkots konkurss.

Valdība 16. aprīlī atļāvusi Finanšu ministrijai slēgt līgumu ar "Prudentia", piemērojot Publisko iepirkumu likuma 3. panta 3. daļas 2. punktu. Šī likuma norma atļauj nepiemērot Publisko iepirkumu likuma noteikumus, ja "tā piemērošana varētu radīt kaitējumu būtisku valsts interešu aizsardzībai. Par būtisku valsts interešu aizsardzību katrā konkrētajā gadījumā lemj Ministru kabinets.".