Pilsētas attīstības komitejas sēdē 14.jūlijā, ziņojot par pašvaldībā izskatītajiem nekustamo īpašumu darījumiem pagājušajā mēnesī, domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens atzina, ka "jūnijis bijis mazāk ražīgs". Pavisam skatīti pieci pirkuma līgumi, no kuriem divi ir par zemesgabaliem un trīs – par dzīvojamām mājām. Darījumu kopējā summa – 166 700 eiro.

Domē skatīti šādi jūnijā notikuši darījumi:
Ploču iela 12, kas sastāv no dzīvojamās ēkas, kura saistīta ar pašvaldībai piederošu zemesgabalu Ploču ielā 12, 695 m2 kopplatībā par pirkuma līgumā uzrādīto maksu 10 000 eiro;

Zirņu iela 106, kas sastāv no zemesgabala 1083 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 30 000 eiro;

Pureņu iela 20, kas sastāv no zemesgabala 1298 m2 kopplatībā, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 11 700 eiro;

Ābeļu iela 6, kas sastāv no zemesgabala 610 m2 kopplatībā un uz tā esošas vienstāvu dzīvojamās ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 70 000 eiro;

Bārtas iela 14/16, kas sastāv no zemesgabala 1154 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 45 000 eiro.