Gatavojoties 2022.gada vasaras sezonai, Liepājas pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli uz septiņām tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām Liepājas pludmalē, tostarp vienā jaunā vietā – Roņu ielas galā, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Nomas tiesības paredz komersantiem iespēju centrālajā vai Karostas pludmalē ierīkot tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai pakalpojumu sniegšanas vietu uz pieciem gadiem ar iespēju nomas tiesības pagarināt uz vēl vienu termiņu.

Piecās pludmales izejās – pie Roņu ielas, Kūrmājas prospekta, koncertdārza "Pūt, vējiņi!", glābšanas stacijas un Ziemeļu mola – izsoles noteikumi paredz kafejnīcas izveidei novietot īslaicīgu būvi uz visu gadu. Savukārt izejās pie stadiona "Daugava" un Jūrmalas ielas paredzēta pakalpojumu sniegšanas vietas izveide tikai vasaras sezonā.  

Darbību šajās vietās varēs uzsākt no 2022. gada 1. aprīļa, savukārt Roņu ielā – uzreiz pēc pludmales izejas izbūves projekta īstenošanas. Nosacījumi paredz, ka nomas vietās pakalpojums jānodrošina vismaz vasaras sezonas laikā – no 1. maija līdz 30. septembrim.

Vienas tirdzniecības vietas ierīkošanai paredzēta platība līdz 600 kvadrātmetriem, kā robežās novietojamas visas ar pakalpojumu saistītās būves, aprīkojums, labiekārtojuma elementi un reklāma.

Nomas tiesības tiks piešķirtas, organizējot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, kurā komersantam jāpiedāvā zemes nomas maksa par vienu kvadrātmetru gadā, papildus pievienojot novietnes shēmu ar paredzēto būvju gabarītiem, izvietojumu un to vizualizāciju.

Pieteikumi tiks vērtēti, nosakot, kurš pretendents piedāvā augstāko nomas maksu un vizuāli pievilcīgāko un nosacījumiem atbilstošāko novietojamās būves vizualizāciju. Par uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kurš saņems augstāku punktu skaitu.

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2021.gada 27.maija pulksten 14 Apmeklētāju pieņemšanas centrā Peldu ielā 5, 1. stāvā.

Izsoles noteikumi, nosacījumi tirdzniecības vietu izveidei un citi saistoši dokumenti publicēti Liepājas pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā "Izsoles": www.liepaja.lv/iepirkumi-un-izsoles/izsoles/

Jautājumu un konsultāciju gadījumā vērsties Liepājas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", tālrunis: 63 404 708, e-pasts: nip@liepaja.lv.