Ņemot vērā izmaiņas likumā "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums", kas nosaka prasību noteiktās kapitālsabiedrībās veidot pārraugošo institūciju − padomi − Liepājas pilsētas pašvaldība šodien, 12.maijā, izsludinājusi atklātu pretendentu atlases konkursu uz trim padomes locekļu amata vietām SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca", informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Paziņojums par pretendentu atlasi publicēts pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv, kā arī Liepājas Reģionālās slimnīcas mājaslapā www.liepajasslimnica.lv un ievietots Nodarbinātības valsts aģentūras datu bāzē.

Padomi plānots veidot trīs locekļu sastāvā, no kuriem viens padomes loceklis tiek meklēts ar kompetenci korporatīvajā pārvaldībā un iekšējās kontroles sistēmās, kā arī pieredzi publiskas personas institūciju pārvaldībā, otrs padomes loceklis tiek sagaidīts ar kompetenci veselības aprūpes jomā, savukārt trešais − ar kompetenci finanšu vadībā un risku pārvaldībā.

Visiem padomes locekļa amata pretendentiem obligātajās prasībās noteikta augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu, ekonomikas, vadībzinātnes vai veselības aprūpes jomās, atbilstoša darba pieredze, valsts valodas un svešvalodas prasmes, profesionālās kompetences atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām prasībām, kā arī nevainojama reputācija un atbilstība citām normatīvo aktu prasībām.

Pretendentu pieteikumi iesniedzami līdz 19.maijam, un tos vērtēs īpaša kandidātu nominācijas komisija.

Padome ir pārraudzības institūcija, kas uzrauga valdes darbību.

Šī gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums", kas nosaka prasību veidot padomi visās pašvaldības kapitālsabiedrībās, kuru neto apgrozījums ir virs 21 miljona eiro un bilances kopsummas vērtība virs četriem miljoniem eiro.

Liepājas pilsētas pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs trīs šāda apmēra kapitālsabiedrībās: SIA "Liepājas enerģija" un AS "Liepājas Autobusu parks", kurās abās padome jau darbojas, kā arī SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca", kurā šāda padome darbojusies līdz 2009. gadam, taču tikusi likvidēta.

Paziņojums par pretendentu atlasi publicēts pašvaldības mājaslapā šeit.